Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nasljeđivanje - Njemačka


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

– Regionalni sud (Landgericht)

– viši regionalni sud (Oberlandesgericht).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Daljnja žalba

– Savezni vrhovni sud [Bundesgerichtshof – BGH].

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

  • Okružni sud (Amtsgericht)
  • u Baden-Wurttembergu: javni bilježnik (Amtsnotariat).

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

– Viši regionalni sud (Oberlandesgericht)

Žalba se podnosi u roku od jednog mjeseca od datuma kada je osoba koja ima pravo žalbe obaviještena o odluci.

Ako osoba ima uobičajeno boravište u inozemstvu, rok se produljuje na dva mjeseca.

Žalba se podnosi u pisanom obliku ili u obliku pisanog zapisa usmene izjave dane na sudu te se u njoj mogu postaviti i pravna i činjenična pitanja.

Žalba se automatski prosljeđuje višem regionalnom sudu.

Viši regionalni sud može o predmetu odlučiti sam ili ga vratiti nižem sudu s uputom da treba odlučiti prema mišljenju višeg regionalnog suda.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 22/06/2020