Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Paveldėjimas - Vokietija


78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

- Apygardos teismas (vok. Landgericht)

- Aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht)

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Apeliacinis skundas

- Federalinis Aukščiausiasis Teismas (Bundesgerichtshof )

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

  • Apylinkės teismas (Amtsgericht)
  • Badeno-Viurtembergo apylinkės notariatas (Amtsnotariat)

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

- Aukštesnysis apygardos teismas (Oberlandesgericht)

Apeliacinis skundas turi būti paduodamas per vieną mėnesį nuo dienos, kurią apeliacinio skundo teisę turintis asmuo informuojamas apie sprendimą. Jeigu asmens įprastinė gyvenamoji vieta yra užsienyje, šis terminas pratęsiamas iki dviejų mėnesių. Apeliacinis skundas turi būti paduodamas raštu arba padarant žodinį pareiškimą, kuris įrašomas į teismo protokolą, be to, skunde galima kelti tiek teisės, tiek fakto klausimus. Apeliacinis skundas automatiškai perduodamas aukštesniajam apygardos teismui. Aukštesnysis apygardos teismas pats gali nagrinėti bylą arba grąžinti ją žemesnės instancijos teismui, nurodydamas nagrinėti bylą atsižvelgiant į aukštesniojo apygardos teismo nuomonę.

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

Netaikoma


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 12/04/2019