Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mantošana - Somija


78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

78. panta a) punkts - to tiesu vai iestāžu nosaukumus un kontaktinformāciju, kurām ir kompetence izskatīt pieteikumus par izpildāmības pasludināšanu saskaņā ar 45. panta 1. punktu un pārsūdzības par nolēmumiem attiecībā uz šādiem pieteikumiem saskaņā ar 50. panta 2. punktu

Izpildāmības deklarācija:

Apgabaltiesa

Kontaktinformācija: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Pārsūdzības par apgabaltiesas lēmumiem:

Apelācijas tiesa

Kontaktinformācija: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

78. panta b) punkts - par pārsūdzību pieņemta nolēmuma apstrīdēšanas procedūras, kas minētas 51. pantā

Augstākā tiesa

Kontaktinformācija: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Regulas 51. pantā minētā pārsūdzība ir pārsūdzība Augstākajā tiesā, ja tā dod atļauju iesniegt pārsūdzību (Procesuālā kodeksa 30. nodaļas 1.–3. sadaļa).

78. panta c) punkts - attiecīgu informāciju par iestādēm, kuru kompetencē ir izdot apliecību saskaņā ar 64. pantu

Apliecību izsniedz:

Digitālo pakalpojumu un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūra

Lintulahdenkuja 2

FI – 00530 Helsinki

Tālrunis: +358 29 55 390 99

E-pasta adrese: Saite atveras jaunā logāperintotodistus@ddv.fi

78. panta d) punkts - pārsūdzības procedūras, kas minētas 72. pantā

Par pārsūdzības procedūrām kompetentā tiesa:

Helsinku Administratīvā tiesa

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Klientu apkalpošanas nodaļa / Reģistrs: +358 29 56 42 069

Fakss: +358 29 56 45079

E-pasts: Saite atveras jaunā logāhelsinki.hao@oikeus.fi

79. pants - Regulas 3. panta 2. punktā minētās informācijas noteikšana un turpmāka grozīšana

Tiesas iecelts izpildītājs


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 01/03/2021