Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dedovanje - Finska


Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Člen 78(a) - imena in kontaktne podatke sodišč ali organov, ki so pristojni za obravnavanje zahtev za razglasitev izvršljivosti v skladu s členom 45(1) in za obravnavanje pravnih sredstev zoper odločbe o takšnih zahtevah v skladu s členom 50(2)

Razglasitev izvršljivosti:

okrožno sodišče

Kontaktni podatki: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Pravna sredstva zoper odločbe okrožnega sodišča:

pritožbeno sodišče

Kontaktni podatki: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hovioikeudet/fi/index/yhteystiedot.html

Člen 78(b) - postopke izpodbijanja razsodbe o pravnem sredstvu iz člena 51

vrhovno sodišče

Kontaktni podatki: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Pravno sredstvo iz člena 51 Uredbe je pritožba pri vrhovnem sodišču, če je to sodišče dopustilo vložitev pritožbe (poglavje 30, členi 1–3 zakonika o sodnem postopku).

Člen 78(c) - ustrezne podatke o organih, ki so v skladu s členom 64 pristojni za izdajo potrdila

Potrdilo izda:

Helsinki Register Office

Albertinkatu 25

FI – 00180 Helsinki

Centrala: +358 29 55 39391

Telefaks: +358 29 55 36191

E-naslov: kirjaamo.helsinki(at)maistraatti.fi

Člen 78(d) - pravna sredstva iz člena 72

O pravnih sredstvih odloča:

Helsinki Administrative Court

Radanrakentajantie 5

FI – 00520 Helsinki

Centrala: +358 29 56 42000

Telefaks: +358 29 56 45079

E-naslov: helsinki.hao(at)oikeus.fi

Člen 79 - Sestava in kasnejše spreminjanje seznama, ki vsebuje podatke iz člena 3(2)

Izvršitelj, ki ga je imenovalo sodišče.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 13/01/2020