Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Successioni - Ungheria


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Rodinné právo – dedičské veci


Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Il tribunale distrettuale si trova nella sede della corte regionale; a Budapest si trova il tribunale del distretto centrale di Buda; le impugnazioni vengono trattate dalle corti regionali o a Budapest dalla corte regionale della capitale Budapest (nome e recapito degli organi giurisdizionali).

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

I ricorsi sono trattati dalla "Kúria" ungherese, nell'ambito dei procedimenti d'impugnazione.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Le autorità competenti a emettere i certificati sono le seguenti:

-      gli organi giurisdizionali di cui all'articolo 3, secondo comma i tribunali distrettuali.

-      altre autorità competenti in materia di successioni in base alla legislazione nazionale: i "notai di diritto civile".

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

Le istanze per la revisione sono trattate dalle corti regionali o, a Budapest, dalla Corte regionale della capitale Budapest (nome e recapito degli organi giurisdizionali).

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Nel diritto civile ungherese i notai sono considerati come "altre autorità e professionisti del diritto".


La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 24/05/2019