Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nasljeđivanje - Italija


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Žalbeni sud (corte d’appello)

Podaci za kontakt svih žalbenih sudova dostupni su na sljedećoj adresi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp na kojoj je potrebno odabrati RICERCA, a zatim „Corte d’Appello” u filtru pod TIPO UFFICIO (zanemarite druga polja).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vrhovni kasacijski sud (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italija

Telefon.: (+39) 06 68831

Telefaks: (+39) 06 6883423

Web-mjesto http://www.cortedicassazione.it/

Lokalni praznik: 29. lipnja

Postupak koji je dostupan u Italiji jest žalba u kasacijskom postupku (ricorso per cassazione).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnici

Podaci za kontakt javnih bilježnika (notai) dostupni su na sljedećoj adresi: http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

„Pritužba” (reclamo) u skladu s člankom 739. Zakona o građanskom postupku.

(a)

redovni sud (tribunale) za mjesto boravišta javnog bilježnika, u sastavu od tri suca (in composizione collegiale).

(b)

Podaci za kontakt svih redovnih sudova (tribunali) dostupni su na sljedećoj adresi: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp na kojoj je potrebno odabrati RICERCA, a zatim „Tribunale” u filtru pod TIPO UFFICIO (zanemarite druga polja).

(c)

Pritužba u skladu s člankom 739. Zakona o građanskom postupku podnosi se dostavljanjem zahtjeva redovnom sudu koji donosi odluku u ubrzanom postupku na zatvorenoj sjednici (in camera di consiglio). Pritužba se mora podnijeti unutar obveznog roka od deset dana od dostave (comunicazione) odluke tijela izdavanja ako je donesena u pogledu jedne stranke ili nakon objave odluke (notificazione) ako je donesena u pogledu više stranaka.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 06/04/2020