Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Mantošana

Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 650/2012


Vispārīga informācija

2012. gada 4. jūlija Saite atveras jaunā logāRegula (ES) Nr. 650/2012 reglamentē jurisdikciju, piemērojamos tiesību aktus, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu, un tās mērķis ir atvieglot iedzīvotājiem starptautisku mantojuma lietu kārtošanu.

Regulu piemēro visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot Dāniju un Īriju.

Regulu piemēros mantošanai, ja mantojuma atstājējs miris 2015. gada 17. augustā vai vēlāk, tādējādi regula nodrošinās, ka attiecīgās mantošanas lietas kārto saskaņoti, ievērojot vienu tiesību aktu un vienā iestādē, vienlaikus nodrošinot, ka iedzīvotāji var izvēlēties savam mantojumam piemērot savas valstspiederības valsts tiesību aktus.

Ar regulu tiek ieviesta arī Eiropas mantošanas apliecība (ECS) – dokuments, ko iestāde, kura nodarbojas ar konkrēto mantošanas lietu, izsniedz mantiniekiem, legatāriem, testamenta izpildītajiem un mantojuma masas administratoriem, lai apliecinātu to statusu, un viņi varētu īstenot savas tiesības un pilnvaras citās dalībvalstīs bez īpašas procedūras.

Komisija 2014. gada 9. decembrī pieņēma Saite atveras jaunā logāĪstenošanas regulu, ar ko izveido veidlapas, kuras izmantojamas saskaņā ar Mantošanas regulu:

fileDownload.do?id=5db86dfd-bc92-4500-86c6-96046710d4b6

Šeit varat tiešsaistē aizpildīt un PDF formātā ģenerēt V veidlapu (Eiropas mantošanas apliecību).

Lai iegūtu sīkāku informāciju par konkrētu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 01/02/2020