Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Nasljeđivanje - Malta


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Malta

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sud nadležan za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti jest Glavni građanski sud.  Žalbe se podnose Žalbenom sudu.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vidjeti odredbe o ponovnom suđenju iz glave IV. trećeg sveska Zakona o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

U skladu s člankom 64. nadležna su tijela za izdavanje potvrde Odjel Građanskog suda za izvanparnične postupke i javni bilježnici koji su ovlašteni u skladu sa Zakonom o javnobilježničkoj djelatnosti i javnobilježničkom registru.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

U skladu sa Zakonom o organizaciji i parničnom postupku (poglavlje 12. Zakona Malte) prigovor se ulaže podnijeti zahtjevom pod zakletvom podnesenim Glavnom građanskom sudu.  Žalbe protiv odluke Glavnog građanskog suda podnose se Žalbenom sudu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 29/05/2019