menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Prawo spadkowe


Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych ma na celu ułatwienie rozstrzygania spraw spadkowych obywateli.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa.

Rozporządzenie będzie obowiązywało w odniesieniu do dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu 17 sierpnia 2015 r. lub po tej dacie. Ma ono na celu zagwarantowanie, że poszczególne sprawy spadkowe będą traktowane w sposób spójny oraz rozpatrywane zgodnie z prawem jednego państwa i przez jeden organ, zapewniając jednocześnie obywatelom możliwość wskazania, aby do ich sprawy spadkowej prawem właściwym było prawo kraju, którego obywatelstwo posiadają.

Rozporządzenie wprowadza również europejskie poświadczenie spadkowe, które jest dokumentem wydawanym przez organ prowadzący postępowanie w sprawie spadkowej na potrzeby spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców masy spadkowej i który umożliwia udowodnienie ich praw i wykonywanie uprawnień w innych państwach członkowskich, bez konieczności przeprowadzania specjalnej procedury.

Dnia 9 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła Link otworzy się w nowym oknierozporządzenie wykonawcze wprowadzające 4 formularze, które mają być stosowane do celów wykonywania rozporządzenia w sprawie spadków.

Z formularzy tych można korzystać począwszy od 17 sierpnia 2015 r.

W najbliższej przyszłości na portalu „e-Sprawiedliwość” zostanie wprowadzona możliwość wypełniania formularzy w trybie online.

Aby uzyskać informacje o notyfikacjach dokonanych przez państwa członkowskie, proszę wybrać jedną z flag widocznych po prawej stronie ekranu.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 09/09/2016