Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erfenissen - Roemenië


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Roemenië

Familierecht — erfopvolging


Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Artikel 78, onder a) - de naam en de contactgegevens van de gerechten of autoriteiten die bevoegd zijn voor het behandelen van het verzoek om een verklaring van uitvoerbaarheid overeenkomstig artikel 45, lid 1, en voor het rechtsmiddel tegen een beslissing over dit verzoek overeenkomstig artikel 50, lid 2

In Roemenië zijn de gerechten bevoegd voor de behandeling van verzoeken om erkenning/verklaringen van uitvoerbaarheid (exequatur) (artikel 95, lid 1, en artikel 1098 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De hoven van beroep (curţi de apel) zijn bevoegd voor de behandeling van rechtsmiddelen tegen beslissingen betreffende erkenning/verklaringen van uitvoerbaarheid (exequatur) (artikel 96, lid 2, van Wet nr. 134/2010 betreffende het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

Artikel 78, onder b) - de procedures als bedoeld in artikel 51 om beslissingen gegeven in hoger beroep aan te vechten

Hoger beroep bij het Hof van Cassatie en Justitie (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (artikel 97, lid 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Adres van het Hof van Cassatie en Justitie: Strada Batiștei nr. 25, Sector 2, Boekarest (postcode: 020934).

Artikel 78, onder c) - de informatie betreffende de in artikel 64 bedoelde autoriteiten die bevoegd zijn om de erfrechtverklaring af te geven

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

Notaris (Notarul public).

De namen en contactgegevens van de notariskantoren zijn te vinden op de website van de Roemeense Nationale Unie van Notarissen (Uniúne Naționale a Notarilor Publici din România): http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro

Artikel 78, onder d) - de in artikel 72 bedoelde rechtsmiddelen

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: EngelsFrans

Volgens een wetsontwerp wordt de Europese erfrechtverklaring op verzoek afgegeven door de notaris die de erfrechtverklaring in overeenstemming met het Roemeense recht heeft verstrekt. Er kan een rechtsmiddel worden ingesteld tegen de afgifte van de erfrechtverklaring en tegen de weigering om deze af te geven. Het geschil wordt beslecht door de districtsrechtbank (judecătorie) in het rechtsgebied waarvan de notaris die conform het Roemeense recht de oorspronkelijke erfrechtverklaring heeft afgegeven, kantoor houdt. Tegen de beslissing kan slechts één enkel rechtsmiddel worden ingesteld; tijdens die procedure kan het gerecht gelasten dat de gevolgen van de Europese erfrechtverklaring worden opgeschort.

Correctie, wijziging of intrekking van de Europese erfrechtverklaring behoort tot de bevoegdheid van de notaris die de erfrechtverklaring heeft afgegeven. De notaris moet alle personen aan wie afschriften van de erfrechtverklaring zijn afgegeven in kennis stellen van een dergelijke correctie, wijziging of intrekking. Tegen de correctie, wijziging en intrekking van de Europese erfrechtverklaring kan een rechtsmiddel worden ingesteld. Het rechtsmiddel wordt behandeld door de districtsrechtbank in het rechtsgebied waarvan de notaris die de erfrechtverklaring heeft gecorrigeerd, gewijzigd of ingetrokken, kantoor houdt. Er kan slechts één enkel rechtsmiddel worden ingesteld tegen de beslissing.

Artikel 79 - Vaststelling en wijziging van de lijst met in artikel 3, lid 2, bedoelde informatie

Niet van toepassing.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 26/04/2020