Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Succesiunile - România


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

România

Dreptul familiei – chestiuni referitoare la succesiuni


Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Articolul 78 litera (a) - denumirea și coordonatele instanțelor judecătorești competente sau ale autorităților competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 45 alineatul (1) și în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri în conformitate cu articolul 50 alineatul (2)

În România cererile de recunoaştere şi încuviinţare a executării (exequatur) sunt de competenţa tribunalului (art. 95 pct. 1 şi art. 1098 din Codul de procedură civilă). Apelul împotriva hotărârii de recunoaştere şi încuviinţare a executării (exequatur) este de competenţa curţii de apel (art. 96 pct. 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă).

Articolul 78 litera (b) - procedura menționată la articolul 51 de contestare a hotărârii pronunțate ca urmare a exercitării căii de atac

Recursul la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (art. 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă)

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are sediul în str. Batiștei nr. 25, Sector 2, cod 020934, București.

Articolul 78 litera (c) - informații relevante referitoare la autoritățile competente să elibereze certificatul în temeiul articolului 64

Notarul public.

Denumirea și datele de contact ale birourilor notarilor publici se pot determina folosind link-ul publicat pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Articolul 78 litera (d) - căile de atac menționate la articolul 72

Conform unui proiect de lege, certificatul european de moștenitor se eliberează, la cerere, de către notarul public care a eliberat certificatul de moștenitor în conformitate cu legea română. Împotriva eliberării certificatului european de moștenitor şi împotriva refuzului de eliberare a acestuia se poate face contestație. Contestația se soluționează de judecătoria în a cărei circumscripție teritorială se află sediul notarului public care a eliberat certificatul de moștenitor în conformitate cu legea română. Hotărârea este supusă numai recursului. Pe durata soluționării contestației instanța poate dispune suspendarea efectelor certificatului european de moștenitor.

Rectificarea, modificarea sau retragerea certificatului european de moştenitor sunt de competenţa notarului public care l-a emis. În cazul rectificării, modificării sau retragerii certificatului european de moştenitor, notarul are obligaţia de informare a tuturor persoanelor cărora le-au fost eliberate copii ale certificatului de moştenitor. Împotriva rectificării, modificării sau retragerii certificatului european de moştenitor se poate face contestaţie. Contestaţia se soluţionează de judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul notarului public care a eliberat certificatul european de moştenitor rectificat, modificat sau retras. Hotărârea este supusă numai recursului

Articolul 79 - Stabilirea și modificarea ulterioară a listei cuprinzând informațiile menționate la articolul 3 alineatul (2)

Nu este cazul.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 09/09/2016