Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Succesiunile

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 650/2012


Informații generale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (UE) nr. 650/2012 din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice, este destinat să faciliteze procedurile în cazul succesiunilor internaționale pentru cetățeni.

Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei și Irlandei.

Regulamentul se aplică succesiunilor persoanelor decedate după data de 17 august 2015 inclusiv și va garanta că succesiunile sunt tratate în mod coerent, în temeiul unei singure legislații și de către o singură autoritate, permițând în același timp cetățenilor să opteze ca legea țării a căror cetățenie o dețin să fie cea care să se aplice succesiunii lor.

De asemenea, regulamentul introduce un certificat european de moștenitor (CEM), care este un document eliberat de autoritatea ce se ocupă de succesiune pentru uzul moștenitorilor, legatarilor, executorilor testamentari sau al administratorilor succesiunii în scopul dovedirii statutului și al exercitării drepturilor sau a competențelor lor în alte state membre, fără a fi necesară nicio procedură specială.

La data de 9 decembrie 2014, Comisia a adoptat un Linkul se deschide într-o fereastră nouăregulament de punere în aplicare în care a stabilit formularele care trebuie folosite în temeiul Regulamentului privind succesiunile:

Pe portalul e-justiție puteți completa și crea on-line aici un formular V în format PDF (certificatul european de moștenitor).

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 01/02/2020