Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Paveldėjimas - Slovakija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovakija

Šeimos teisė. Paveldėjimo bylos.


78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

78 straipsnio a punktas. - teismų ar institucijų, kurios turi kompetenciją nagrinėti prašymus dėl teismo sprendimo paskelbimo vykdytinu pagal 45 straipsnio 1 dalį bei skundus dėl teismo sprendimų dėl tokių prašymų pagal 50 straipsnio 2 dalį, pavadinimus ir kontaktinius duomenis

Valdžios institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso nagrinėti prašymus teismo sprendimus paskelbti vykdytinais pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra apylinkių teismai (okresné súdy).

Pagal 50 straipsnio 2 dalį valdžios institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso nagrinėti apeliacinius skundus dėl sprendimų dėl prašymų teismo sprendimus paskelbti vykdytinais pagal 45 straipsnio 1 dalį, yra apygardų teismai (krajské súdy). Apeliaciniai skundai turi būti teikiami tam apylinkės teismui (okresný súd), kurio sprendimas yra skundžiamas.

78 straipsnio b punktas. - teismo sprendimo dėl skundo ginčijimo tvarka, nurodyta 51 straipsnyje

Pagal 51 straipsnį priimti sprendimai dėl apeliacinių skundų skundžiami kasacine tvarka (dovolanie). Kasacinius skundus (dovolanie) nagrinėja Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas (Najvyšší súd Slovenskej republiky), o jie turi būti teikiami tam apygardos teismui (okresný súd), kuris priėmė sprendimą pirmąja instancija. Kasacinis skundas (dovolanie) nebūtinai yra susijęs tik su klaidingu teisės taikymu apeliaciniam teismui priimant sprendimą.

78 straipsnio c punktas. - atitinkamą informaciją apie institucijas, kompetentingas išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį

Valdžios institucijos, kompetentingos išduoti pažymėjimą pagal 64 straipsnį, yra šios:

  • teismo paskirtas notaras (notár poverený súdom) – jei paveldėjimo procesas dar nėra visiškai užbaigtas, taip pat pasibaigus paveldėjimo procesui.

78 straipsnio d punktas. - apie 72 straipsnyje nurodytas teisių gynimo priemones

Teisių gynimo procedūros pagal 72 straipsnį:

  • apeliaciniai skundai turi būti pateikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Europos paveldėjimo pažymėjimo paskelbimo; jie teikiami apylinkės teismui, kuris paskyrė notarą eiti teismo komisaro pareigas paveldėjimo byloje. Apeliaciniai skundai turi stabdomąjį poveikį. Apeliacinius skundus dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo nagrinėja apylinkių teismai (okresné súdy).

79 straipsnis - 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto informacijos sąrašo nustatymas ir vėlesnis keitimas

– Slovakijos Respublikoje nėra kitų valdžios institucijų ir teisininkų, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 06/04/2020