Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Arvsrätt

Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 650/2012


Allmän information

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande av officiella handlingar, syftar till att underlätta hanteringen av internationella arvsärenden för EU-medborgare.

Förordningen är tillämplig i alla medlemsstater i Europeiska unionen, med undantag av Danmark och Irland.

Förordningen gäller för arv efter personer som avlidit den 17 augusti 2015 eller senare. Genomdenna förordning kommer arvsärenden att behandlas enhetligt, i enlighet med en enda lagstiftning och av en enda myndighet. Alla kan välja att deras arvsärenden ska handläggas enligt lagen i det land där de är medborgare.

Genom förordningen införs också ett så kallat europeiskt arvsintyg. Denna handling, som utfärdas av den myndighet som handlägger ett arvsärende, är avsett att användas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän så att dessa kan styrka sin ställning och utöva sina rättigheter eller befogenheter i andra medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.

Den 9 december 2014 antog kommissionen en Länken öppnas i ett nytt fönstergenomförandeförordning om de formulär som ska användas vid tillämpningen av arvsförordningen:

Du kan fylla i och skapa ett europeiskt arvsintyg (formulär V) i pdf-format direkt i e-juridikportalen.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 01/02/2020