Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dedičské právo


V tejto časti môžete získať informácie o nariadení č. 650/2012 o dedičstve a vnútroštátnych pravidlách v oblasti dedenia.


Navštívte príslušné podstránky, kde nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

Všeobecné informácie

Prispôsobenie vecných práv

Obmedzenia dedenia – osobitné pravidlá


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 06/10/2020