Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Succesiunile

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea actualizată în limba pe care o vizualizaţi acum este încă în curs de traducere.

Reglementările naționale în materie succesorală diferă considerabil de la un stat membru la altul (cu privire la cine poate avea calitatea de moștenitor, cotele-părți și rezerva succesorală, care sunt limitele libertății de a dispune prin testament, cum va fi administrată succesiunea, cât de întinsă este răspunderea moștenitorilor pentru datoriile succesiunii etc.). În cazurile de succesiune cu caracter transfrontalier este imperativă stabilirea legii aplicabile și a instanței competente.


Un pas important pentru facilitarea succesiunilor transfrontaliere a fost adoptarea, la 4 iulie 2012, a unor noi norme europene care ușurează gestionarea de către cetățenii europeni a aspectelor juridice ale unei succesiuni testamentare sau legale internaționale. Aceste noi norme se aplică succesiunilor persoanelor decedate după data de 17 august 2015, inclusiv.

În conformitate cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăregulamentul, fiecare succesiune va fi soluționată în mod coerent, conform unei legislații unice și de către o singură autoritate. În principiu, ultima reședință obișnuită a defunctului determină automat legea aplicabilă succesiunii și instanța competentă; cu toate acestea, cetățenii pot alege ca legislația aplicabilă în cazul succesiunii lor să fie cea a cetățeniei pe care o dețin. Astfel, se evită procedurile paralele și hotărârile judecătorești contradictorii și se asigură recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materie de succesiune în cadrul UE.

La 9 decembrie 2014, Comisia a adoptat Linkul se deschide într-o fereastră nouăregulamentul de punere în aplicare, care stabilește formularele care pot fi utilizate în conformitate cu regulamentul. Printre aceste formulare se numără certificatul european de moștenitor, care va face mult mai ușor ca moștenitorii, administratorii succesiunii și executorii testamentari să își dovedească statutul și să își exercite drepturile în alte state membre. Aceste formulare pot fi utilizate începând cu data de 17 august 2015.

Danemarca, Irlanda și Regatul Unit nu iau parte la regulament. Ca urmare, procedurile de succesiune deschise în aceste trei state membre vor continua să fie supuse normelor naționale.

Aspectele legate de taxele de succesiune sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului.

Puteți face clic pe steagurile țărilor din partea dreaptă pentru a consulta fișele privind legislația și procedurile naționale în materie de succesiune din fiecare stat membru. Fișele informative au fost pregătite de Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE-civilă) în colaborare cu Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE).


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 16/06/2015