Obţinerea de probe

Informații de la nivel național și formulare online referitoare la Regulamentul nr. 1206/2001


Informații generale

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială are ca scop îmbunătățirea, simplificarea și accelerarea cooperării dintre instanțe în materie de probațiune

Regulamentul se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei. Între Danemarca și celelalte state membre se aplică Convenția din 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială.

Regulamentul prevede două modalități de obținere a probelor între statele membre: prin intermediul instanței solicitate și în mod direct, de către instanța solicitantă.

Instanța solicitantă este instanța în fața căreia se derulează procedura sau cea care urmează să fie sesizată. Instanța solicitată este instanța dintr-un alt stat membru competentă în materie de obținere de probe. Organismul central răspunde de furnizarea de informații instanțelor și de căutarea de soluții la dificultățile ce pot apărea în legătură cu o cerere.

Regulamentul prevede zece formulare.

Portalul european e-Justiție vă oferă informații despre aplicarea regulamentului și un instrument, ușor de utilizat, pentru completarea formularelor.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConvenţia de la Haga din 18 martie 1970 privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă şi comercială

Versiunea ARHIVATĂ a vechiului site ATLASUL judiciar european (închis la 30 septembrie 2017)


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare: 19/02/2019

Obţinerea de probe - Bulgaria


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Cererile privind colectarea de probe trebuie trimise instanței districtuale [rayonen sad] în raza teritorială a căreia se află proba [articolul 617 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].

Instanța competentă să autorizeze colectarea directă a probelor în Republica Bulgaria este instanța provincială [okrazhen sad] în raza teritorială a căreia se află proba [articolul 617 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Puteți găsi instanța competentă folosind motorul de căutare pus la dispoziție de acest portal.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Ministerul Justiției

Direcția pentru cooperare judiciară internațională și afaceri europene

Unitatea de cooperare în materie civilă

Tel.: (+359 2) 9237544

Fax: (+359 2) 9809223

Adresă: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bulgaria

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile din partea unui alt stat membru privind colectarea de probe și furnizarea de informații trebuie să fie formulate în limba bulgară sau să fie însoțite de o traducere în limba bulgară (articolul 618 din Codul de procedură civilă).

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloacele tehnice disponibile prin care pot fi transmise cererile la instanțele enumerate în lista menționată la articolul 2 alineatul (2) sunt: poștă, serviciu de curierat, scrisoare recomandată cu confirmare de primire și fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Instanța competentă să autorizeze colectarea directă a probelor în Republica Bulgaria este instanța provincială [okrazhen sad] în raza teritorială a căreia se află proba [articolul 617 alineatul (2) din Codul de procedură civilă].

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Republica Bulgaria nu menține și nici nu a încheiat acorduri sau înțelegeri cu alte state membre ale UE care vizează facilitarea colectării de probe și care trebuie să fie compatibile cu acest regulament.

Regulamentul se aplică cu prioritate acordurilor încheiate de Republica Bulgaria cu alte state membre, în măsura în care acestea au ca obiect obținerea de probe în materie civilă și comercială.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/03/2019

Obţinerea de probe - Republica Cehă


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Ministerul Justiției - Departamentul de relații internaționale (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praga 2
Tel.: +420-221-997-111
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbi acceptate: engleza și ceha.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloacele tehnice acceptate de primire a cererilor sunt poșta, faxul și emailul.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției - Departamentul de relații internaționale (Ministerstvo spravedlnosti, mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praga 2
Tel.: +420-221-997-157
Fax: +420-224-919-927
E-mail: posta@msp.justice.cz

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

 • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Polonă privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 21 decembrie 1987, încă în vigoare între Republica Cehă și Polonia;
 • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Ungară privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 28 martie 1989, încă în vigoare între Republica Cehă și Ungaria;
 • Tratatul dintre Republica Cehă și Republica Slovacă privind asistența juridică oferită de organele judiciare și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil și drept penal, semnat la Praga la 29 octombrie 1992;
 • Tratatul dintre Republica Cehă și Republica Federală Germania privind facilitarea pe mai departe a asistenței juridice în cadrul Convențiilor de la Haga privind procedura civilă (1 martie 1954), notificarea sau comunicarea în străinătate a înscrisurilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială (15 noiembrie 1965) și obținerea probelor în străinătate în materie civilă și comercială (18 martie 1970).

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 06/03/2019

Obţinerea de probe - Germania


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 2 – Instanţe solicitate

În Germania, autoritatea competentă pentru obținerea de probe, în calitate de instanță solicitată, în sensul articolului 2 alineatul (1) din regulament, este tribunalul districtual (Amtsgericht) în a cărui circumscripție trebuie să se efectueze actul de procedură. Guvernele landurilor pot emite un ordin executiv prin care desemnează o instanță să îndeplinească funcția de instanță solicitată pentru mai multe tribunale districtuale.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

În fiecare land, sarcinile organismului central sunt efectuate de o autoritate desemnată de guvernul landului. De obicei, aceste autorități sunt autoritățile judiciare ale landului sau o instanță regională superioară (Oberlandesgericht) din landul respectiv.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile și comunicările prevăzute în regulament, precum și formularul (cererea) pot fi redactate doar în limba germană.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Sunt disponibile următoarele mijloace de primire:

- pentru primire și expediere: poștă, inclusiv servicii de curierat privat, fax;

- pentru comunicarea informală: telefon și e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

În fiecare land, sarcinile organismului central sunt efectuate de o autoritate desemnată de guvernul landului. De obicei, aceste autorități sunt autoritățile judiciare ale landului sau o instanță regională superioară (Oberlandesgericht) din landul respectiv.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 05/12/2017

Obţinerea de probe - Estonia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Ministerul Justiției

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 620 8183

Fax: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile și comunicările se redactează în limba oficială a statului membru solicitat, adică în limba estonă.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile se pot transmite prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 620 8183

Fax: (372) 620 8109

E-mail: central.authority@just.ee

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acordul dintre Republica Letonia, Republica Estonia și Republica Lituania privind asistența juridică și relațiile juridice.

Acordul dintre Estonia și Polonia privind asistența juridică și relațiile juridice în materia dreptului civil, a dreptului muncii și a dreptului penal.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 23/05/2018

Obţinerea de probe - Irlanda


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Instanța competentă pentru obținerea de probe în conformitate cu regulamentul:

District Court

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Persoană de contact: dna Mary O’Mara

Competența teritorială: națională

(districtele Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central care furnizează informații instanțelor și caută soluții la dificultățile ce pot apărea.

Courts Service

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 6152

Fax: (353-01) 878 3218

e-mail: MaryO'Mara@courts.ie

Competența teritorială: națională.

(districtele Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele vor fi acceptate numai în limba engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Tel.: (353-01) 888 60 45 (353-01) 888 60 69

Fax: (353-01) 888 60 63

E-mail: PatMoynan@courts.ie

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 10/04/2018

Obţinerea de probe - Grecia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului al Republicii Elene
Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton
Secția Cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală

Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis
96 Mesogion Av.
11527 Athena, Grecia

Telefon: (0030) 210 776 75 29, (0030) 210 776 73 22, (0030) 210 776 73 12
Fax: (0030) 210 776 74 99
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbile acceptate pentru formularea cererilor: limba greacă

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Prin poștă sau  prin fax ori email

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului
Ypourgéio Dikaiosýnis, Diafáneias kai Anthropínon Dikaiomáton
Secția Cooperare judiciară internațională în materie civilă și penală

Tmíma Diethnoús Dikastikís Synergasías se Astikés kai Poinikés Ypothéseis
96 Mesogion Av.
11527 Athena, Grecia

Telefon: (0030) 210 776 75 29, (0030) 210 776 73 22, (0030) 210 776 73 12
Fax: (0030) 210 776 74 99
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

- Convenția dintre Regatul Greciei și Republica Austria privind asistența judiciară reciprocă în materie comercială și civilă, semnată la Atena la 6 decembrie 1965 (Decretul-lege nr. 137/1969 - Jurnalul Oficial, Seria A nr. 45/1969)

- Convenția dintre Grecia și Germania privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și comercială din 11 mai 1938 (Legea de urgență nr. 1432/1938 - Jurnalul Oficial, Seria A nr. 399/1938).

- Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și comercială dintre Republica Populară Ungară și Republica Elenă, semnată la Budapesta la 8 octombrie 1979 (Legea nr. 1149/1981 - Jurnalul Oficial, Seria Α nr. 117/1981)

- Convenția dintre Republica Populară Polonă și Republica Elenă privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și penală, semnată la Atena la 24 octombrie 1979 (Legea nr. 1184/1981 - Jurnalul Oficial, Seria A nr. 198/1981)

- Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și penală dintre Republica Elenă și Republica Socialistă Cehoslovacă, semnată la Atena la 22 octombrie 1980, în vigoare și în prezent între Republica Cehă, Slovacia și Grecia (Legea nr. 1323/1983 - Jurnalul Oficial, Seria A nr. 8/1983)

- Convenția dintre Republica Cipru și Republica Elenă privind cooperarea judiciară în materie civilă și penală, în materia dreptului familiei, în materie comercială și penală, semnată la Nicosia la 5 martie 1984 (Legea nr. 1548/1985 - Jurnalul Oficial, Seria A nr. 95/1985)

- Convenția dintre Republica Populară Bulgaria și Republica Elenă privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și penală, semnată la Atena la 10 aprilie 1976 (Legea nr. 841/1978 ­ Jurnalul Oficial, Seria A nr. 228/1978)

- Convenția dintre Republica Socialistă România și Republica Elenă privind asistența judiciară reciprocă în materie civilă și penală, semnată la București la 19 octombrie 1972 (Legea nr. 429/1974 - Jurnalul Oficial, Seria A nr. 178/1974)


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 05/06/2018

Obţinerea de probe - Franţa


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

În Franța, executarea cererilor de obținere a probelor în materie civilă și comercială este de competența exclusivă a instanțelor regionale (tribunaux de grande instance).

Instanța regională (tribunal de grande instance) cu competență teritorială este cea în a cărui rază teritorială se execută cererea de obținere a probelor.

Instanța competentă și datele de contact ale acesteia pot fi obținute accesând Atlasul Judiciar European de pe portalul e-justiție.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Franța a ales un singur organism cu responsabilitate națională, și anume Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Biroul de dreptul Uniunii, de drept internațional privat și de asistență civilă) din cadrul Ministerului Justiției:

Adresă:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele trimise instanțelor regionale și organismului central francez trebuie să fie redactate sau traduse în limba franceză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise instanțelor regionale franceze și organismului central francez prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

• articolul 21 alineatul (3) litera (a): Acorduri încheiate de Franța cu alte state membre pentru facilitarea în continuare a obținerii de probe, compatibile cu regulamentul, care vor fi menținute

Se menține doar Convenția franco-britanică din 2 februarie 1922 de facilitare a efectuării actelor de procedură între persoanele care locuiesc în Franța și în Regatul Unit.

Convenția a fost extinsă la țările din Commonwealth și la teritoriile de peste mări ale Regatului Unit, întrucât rapoartele dintre aceste teritorii și Franța nu sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 10/05/2019

Obţinerea de probe - Croaţia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

În sensul obținerii de probe în Republica Croația este competentă, ca instanță solicitată:

instanța municipală (općinski sudovi) în a cărei rază teritorială trebuie îndeplinit actul de procedură, și anume o singură instanță municipală sau numai anumite instanțe municipale autorizate de către președintele Curții Supreme (Vrhovni sud) să obțină probe în sensul regulamentului. Aceste instanțe municipale se află în jurisdicția uneia sau mai multor instanțe teritoriale (županijski sud).

Lista agențiilor de primire (prijamna mjesta) din Republica Croația, cu denumirea și adresa autorităților judiciare competente, precum și cu zona geografică deservită de acestea se găsește în baza de date privind instanțele, disponibilă pe portalul european e-justiție.

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central - responsabil pentru (a) furnizarea de informații instanțelor; (b) găsirea de soluții pentru orice dificultăți care ar putea apărea în legătură cu o cerere; (c) transmiterea, în cazuri excepționale și la cererea unei instanțe solicitante, a unei cereri către instanța competentă - este:

Ministerul Justiției din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

site web: http://www.mprh.hr

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Republica Croația primește formularele în limba croată.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Transmiterea de cereri și de alte comunicări se poate efectua prin poștă (în mod excepțional prin fax sau e-mail).

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției din Republica Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

site web: http://www.mprh.hr

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Relația cu convențiile sau acordurile la care statele membre sunt sau vor fi părți - convenții sau acorduri încheiate între Republica Croația și statele membre:

- Acordul dintre Republica Croația și Republica Slovenia privind asistența juridică în materie civilă și penală, 7.2.1994.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 05/07/2018

Obţinerea de probe - Italia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerul Justiției)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Tel.: + 39 06 6885 2480/2517

Fax: + 39 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limba italiană.

Sau: formularele completate în limba țării solicitante, cu condiția ca acestea să fie însoțite de traducerea în limba italiană, autentificată de o autoritate publică sau de un traducător autorizat.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile referitoare la obținerea de probe pot fi trimise prin poștă sau fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerul Justiției)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - Affari civili internazionali -

Vía Arenula n. 70

00186 - ROMA - ITALIA

Tel.: + 39 06 6885 2480/2517

Fax: + 39 06 6889 7529

E-mail: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Italia nu intenționează să utilizeze posibilitatea de a menține sau de a încheia acorduri ori aranjamente cu alte state membre pentru a facilita în mai mare măsură obținerea de probe, deoarece consideră că dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 sunt corespunzătoare și suficiente.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 10/07/2018

Obţinerea de probe - Cipru


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Orice instanță districtuală competentă în materie civilă, inclusiv instanțele de dreptul familiei.

 • Instanța districtuală din Nicosia

Adresă: strada Charalambos Mouskos, 1405 Nicosia, Cipru

Telefon: (+357) 22865518

Fax: (+357) 22304212 / 22805330

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

 • Instanța districtuală din Limassol

Adresă: Lord Byron Avenue nr. 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cipru

Telefon: (+357) 25806100 / 25806128

Fax: (+357) 25305311

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

 • Instanța districtuală din Larnaca

Adresă: Artemidos Avenue, 6301, Larnaca, P.O. Box 40107, Cipru

Telefon: (+357) 24802721

Fax: (+357) 24802800

E-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Instanța districtuală din Paphos

Adresă: Intersecția dintre străzile Neophytou și Nicos Nicolaides, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cipru

Telefon: (+357) 26802601

Fax: (+357) 26306395

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

 • Instanța districtuală din Famagusta

Adresă: strada Sotiras nr. 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipru

Telefon: (+357) 23730950 / 23742075

Fax: (+357) 23741904

E-mail: chief.reg@sc.įudicial.gov.cy

 • Instanța de dreptul familiei din Nicosia

Telefon: (+357) 22369717-718

Fax: (+357) 22660028

Adresă: Diagoros nr. 8, Turnul Kritikos, etajele 9-11

 • Instanța de dreptul familiei din Limassol

Telefon: (+357) 25806133

Fax: (+357) 25305054

Adresă: Lord Byyron Avenue nr. 8, 3726 Limassol

 • Instanța de dreptul familiei din Larnaca/Famagouste

Telefon: (+357) 24802754

Fax: (+357) 24802800

Adresă: Artemidos Avenue, 6301, Larnaca

 • Instanța de dreptul familiei din Paphos

Telefon: (+357) 26802626

Fax: (+357) 26306395

Articolul 3 – Organismul central

În sensul articolului 3 alineatul (3), organismul central și autoritatea competentă sunt:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerul Justiției și Ordinii Publice)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unitatea Internațională de Cooperare Judiciară)

125 Athalasas Avenue

Drooupolis 1461, Lefkosia (Nicosia)

Cipru

Persoane de contact

Dna Yioulika Hadjiprodromou

Νομικός Σύμβουλος (consilier juridic)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unitatea Internațională de Cooperare Judiciară)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerul Justiției și Ordinii Publice)

Tel: (+357) 22805943

Fax: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Dna Troodia Dionysiou

Διοικητικός Λειτουργός (consilier administrativ)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unitatea Internațională de Cooperare Judiciară)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerul Justiției și Ordinii Publice)

Tel: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

În sensul articolului 5, pe lângă limbile oficiale ale Republicii Cipru, și anume limba greacă și limba turcă, se acceptă și limba engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Poștă, fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerul Justiției și Ordinii Publice)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unitatea Internațională de Cooperare Judiciară)

125 Athalasas Avenue

1461 Lefkosia (Nicosie)

Cipru

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu se aplică.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 18/04/2019

Obţinerea de probe - Lituania


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Instanțele sesizate sunt instanțele de prim grad de jurisdicție: instanțele districtuale și, în cazurile prevăzute de lege, instanțele regionale. Instanțele regionale, în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, judecă următoarele tipuri de cauze civile:

1) cauze care vizează sume de peste patruzeci și trei de mii cinci sute de euro, cu excepția cauzelor legate de dreptul familiei, de conflictele de muncă și a celor care vizează despăgubiri pentru prejudicii morale;

2) cauze privind aspecte juridice morale în cadrul drepturilor de autor;

3) cauze privind raporturile juridice de drept civil care decurg dintr-o licitație publică;

4) cauze privind falimentul și restructurarea, cu excepția cazurilor referitoare la falimentul persoanelor fizice;

5) cauze în care una dintre părți este un stat străin;

6) cauze privind creanțe legate de vânzarea forțată de acțiuni (participații, acțiuni ale membrilor);

7) cauze privind creanțe legate de examinarea activităților unei entități juridice;

8) cauze privind repararea prejudiciului material și moral cu încălcarea drepturilor dobândite ale pacienților;

9) alte cauze civile care, în temeiul legii, sunt judecate de instanțele regionale ca instanțe de prim grad de jurisdicție.

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central este: Ministerul Justiției din Republica Lituania

Ministerul Justiției din Republica Lituania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

În afară de limba lituaniană, Republica Lituania acceptă formularele completate în engleză sau franceză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Se acceptă și cererile de obținere a probelor transmise prin poștă și prin fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției din Republica Lituania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Lituania nu a încheiat niciun acord sau înțelegere cu statele membre pentru a facilita obținerea de probe suplimentare, astfel cum se menționează la articolul 21 alineatul (2).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 26/04/2019

Obţinerea de probe - Luxemburg


Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central este:

Parchetul general (Parquet Général)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Telefon: (352) 47 59 81-336
Fax: (352) 47 05 50
e-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Luxemburgul acceptă ca formularul de cerere să fie completat și în limba germană, în plus față de limba franceză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijloace de transmitere acceptate de Luxemburg:

- prin poștă

- prin fax

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Organismul central este:

Parchetul general (Parquet Général)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxemburg
Telefon: (352) 47 59 81-336
Fax: (352) 47 05 50
e-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

 • Convenția din 17 martie 1972 dintre Marele Ducat al Luxemburgului și Republica Austria, convenție adițională la Convenția din 1 martie 1954 privind procedura civilă încheiată la Haga.
 • Schimbul de declarații din 23 iulie 1956 dintre Republica Franceză și Marele Ducat al Luxemburgului privind transmiterea de comisii rogatorii.

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 19/03/2019

Obţinerea de probe - Ungaria


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Executarea cererilor de asistență juridică în materie de obținere a probelor este de competența materială și teritorială a instanței districtuale (járásbíróságnak) în a cărei circumscripție

a) se află domiciliul sau reședința obișnuită în Ungaria a persoanei care trebuie să fie audiată;

b) se află obiectul care trebuie să fie supus inspecției sau unde

c) este mai convenabil, din punct de vedere practic, să se obțină probele, în special în cazul în care locul în care persoanele care trebuie să fie audiate își au domiciliul sau reședința obișnuită ori în cazul în care obiectele care trebuie să fie supuse inspecției se încadrează în domeniul de competență al mai multor instanțe.

În cazul Budapestei, executarea cererilor de asistență juridică în materie de obținere a probelor este de competența materială și teritorială a instanței districtuale centrale din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Articolul 3 – Organismul central

În Ungaria, sarcinile organismului central sunt îndeplinite de ministerul responsabil cu sistemul judiciar.

Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departamentul de drept internațional privat)

Adresă: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Adresă poștală: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 6094

Fax: +36 1 795 0463

Email: nmfo@im.gov.hu

Limbi: maghiară, germană, engleză și franceză.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Instanțele maghiare primesc cereri în limbile maghiară, engleză sau germană.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Instanțele maghiare primesc cereri prin poștă, fax sau email.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

În Ungaria, sarcinile organismului central sunt îndeplinite de ministerul responsabil cu sistemul judiciar.

Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Departamentul de drept internațional privat)

Adresă: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Adresă poștală: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 1 795 6094

Fax: +36 1 795 0463

Email: nmfo@im.gov.hu.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 11/01/2019

Obţinerea de probe - Malta


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Biroul Procurorului General, Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, La Valetta.VLT1190 Malta

Tel :     (00356) 25 68 31 62

Fax:     (00356) 21237281

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limba oficială: engleza

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile se pot trimite instanțelor prin fax sau email.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Biroul Procurorului General, Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, La Valetta. VLT1190 Malta

Tel:      00356 2568 3162

Fax:     00356 2123 7281

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Acord: nu există


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 31/08/2017

Obţinerea de probe - Austria


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Pentru întreg teritoriul Austriei, autoritatea centrală în sensul articolului 3 alineatul (1) și autoritatea competentă în sensul articolului 3 alineatul (3) coroborat cu articolul 17 din regulament este

Ministerul afacerilor constituționale, al reformelor, dereglementerii și justiției (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Vienna

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-mail: Team.z@bmvrdj.gv.at

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele pot fi completate în germană sau engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi depuse prin poștă, curierat sau fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul afacerilor constituționale, al reformelor, dereglementerii și justiției (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Vienna

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Fax:    (43-1) 52 1 52 2829

E-mail:  Team.z@bmvrdj.gv.at

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu există intenția de a menține niciun acord bilateral.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 09/01/2019

Obţinerea de probe - Polonia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central prevăzut la articolul 3 este: Ministerul Justiției (Ministerstwo Sprawiedliwości), Departmentul pentru cooperare internațională și drepturile omului (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Ministerul Justiției (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Departmentul pentru cooperare internațională și drepturile omului (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Limbi: polonă, engleză, germană și franceză.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

În temeiul articolului 5, limba acceptată pentru formularea cererilor este polona.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Documentele pot fi trimise numai prin poștă.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Departmentul pentru cooperare internațională și drepturile omului (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 11/01/2018

Obţinerea de probe - Portugalia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Autoritatea centrală desemnată în Portugalia în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul 1206/2001 al Consiliului este:

Direcția Generală pentru Administrarea Justiței (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Tel: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Fax: +351 21 154 51 00/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Site web: http://www.dgaj.mj.pt/

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Limbile în care ar trebui completate formularele-tip sunt portugheza și spaniola.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile și alte comunicări se pot trimite prin:

poștă

fax

mijloace telematice

și, în caz de urgență, prin:

telegramă

telefon (urmat de trimiterea documentului)

alte mijloace de comunicare

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Autoritatea centrală este autoritatea competentă pentru soluționarea cererilor de îndeplinire directă a unor acte de cercetare pentru obținerea de probe:

Direcția Generală pentru Administrarea Justiței (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Tel: +351 21 790 62 00

Fax: +351 21 154 51 00/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Site web: http://www.dgaj.mj.pt/

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

În sensul articolului 21 alineatul (3) din Regulamentul 1206/2001 al Consiliului, se atașează o copie a Decretului nr. 14/98 din 27 mai - aviz juridic 274/98 - și Lista nr. 73/2000 referitoare la Acordul dintre Republica Portugalia și Regatul Spaniei privind cooperarea judiciară în materie penală și civilă.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 29/12/2017

Obţinerea de probe - România


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Instanţa română competentă să primească cererile este judecătoria în a cărei circumscripţie urmează a se obţine proba solicitată din statele membre ale Uniunii Europene.

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Autoritatea centrală

Ministerul Justiţiei este autoritate centrală română.

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă

Strada Apollodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741

Tel: +40372041077 Secretariat

Tel: +40372041083, +40372041218 (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fax: +40.37204 1079; +40372041084

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouădreptinternational@just.ro; Linkul se deschide într-o fereastră nouăddit@just.ro

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Transmiterea de cereri şi alte comunicări: limba română

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Mijlocele de primire a actelor sunt poştă şi fax.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiţiei

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară

Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă

Strada Apollodor 17, Sector 5, Bucureşti, Cod 050741

Tel: +40372041077 Secretariat

Tel: +40372041083, +40372041218 (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Fax: +40.37204 1079

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouădreptinternational@just.ro; Linkul se deschide într-o fereastră nouăddit@just.ro

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Nu este cazul


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 19/05/2016

Obţinerea de probe - Slovenia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Informațiile pot fi obținute cu ajutorul motorului de căutare al instanțelor.

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central este Ministerul justiției din Republica Slovenia.

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul justiției)

Župančičeva 3

1000 Ljubljana

Tél.: (386) 1 369 53 42

Fax: (386) 1 369 57 83

Email: : gp.mp@gov.si

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Slovenia acceptă formularele completate în slovenă și engleză.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministrstvo za pravosodje (Ministerul justiției)

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenia

Tel.: (386) 1 369 53 42

Fax: (386) 1 369 57 83

Email: mp@gov.si

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

 • Acordul din 7 februarie 1994 dintre Republica Slovenia și Republica Croația privind asistența judiciară în materie civilă și penală.

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 03/01/2019

Obţinerea de probe - Slovacia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Ministerul Justiției din Republica Slovacia

Direcția de drept internațional privat

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Republica Slovacia

Tel.: (421) 2 888 91258

Fax No: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Limbi: slovacă, cehă, engleză, franceză, germană.

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

slovacă

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Autoritățile slovace acceptă cereri scrise pe suport de hârtie.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției din Republica Slovacia (Direcția de drept internațional privat)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Tel.: (+421) 2 888 91 549

Fax No: (+421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

 • Tratatul dintre Republica Cehă și Republica Slovacă privind asistența juridică furnizată de organele judecătorești și privind reglementarea anumitor relații juridice în materie civilă și penală, semnat la Praga la 29 octombrie 1992 (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
 • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Polonă privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 21 decembrie 1987 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
 • Tratatul dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Populară Ungară privind asistența juridică și reglementarea relațiilor juridice în materie de drept civil, dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal, semnat la Varșovia la 28 martie 1989 (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 28. december 1989).

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 07/11/2018

Obţinerea de probe - Suedia


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

- instanțe districtuale (tingsrätter).

Click on the below link to view all competent authorities related to this Article.
List of competent authorities

Articolul 3 – Organismul central

Organismul central și autoritatea competentă să decidă asupra cererilor formulate în temeiul articolului 17 din Regulament este:

Ministerul Justiției (Justitiedepartementet)
Departamentul pentru probleme penale și cooperare judiciară internațională (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Autoritatea centrală (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
Adresa de e-mail: ju.birs@gov.se

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Cererile pot fi completate atât în limba suedeză, cât și în limba engleză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Documentele pot fi transmise Suediei prin poștă, serviciu de curierat sau fax ori prin alte mijloace, convenite de la caz la caz.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministerul Justiției
Departamentul pentru probleme penale și cooperare judiciară internațională
Autoritatea centrală
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Fax: (46-8) 405 46 76
Adresa de e-mail: ju.birs@gov.se

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

În prezent, nu există astfel de acorduri sau înțelegeri.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 13/10/2017