Izvođenje dokaza

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 1206/2001


Opće informacije

Cilj je Poveznica se otvara u novom prozoruUredbe Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima poboljšati, pojednostavniti i ubrzati suradnju između sudova u izvođenju dokaza.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim u Danskoj. Između Danske i drugih država članica primjenjuje se Konvencija iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Uredbom se predviđaju dva načina izvođenja dokaza između država članica: izvođenje dokaza putem zamoljenog suda i neposredno izvođenje dokaza od strane suda koji upućuje zahtjev.

Sud koji upućuje zahtjev sud je u kojemu se sudski postupci pokreću ili razmatraju. Zamoljeni sud sud je druge države članice nadležan za izvođenje dokaza. Središnje tijelo nadležno je za dostavu informacija i traženje rješenja za eventualne poteškoće koje mogu nastati u vezi sa zahtjevom.

Uredbom se predviđa deset obrazaca.

Europski portal e-pravosuđe sadržava informacije o primjeni te Uredbe i alat za ispunjavanje obrazaca prilagođen korisnicima.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruHaaška konvencija od 18. ožujka 1970

ARHIVIRANA internetska stranica Europskog pravosudnog atlasa (ukinuta 30. rujna 2017.)


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019

Izvođenje dokaza - Bugarska


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Zahtjevi za izvođenje dokaza šalju se okružnom sudu [rayonen sad] na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti. (Članak 617. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Sud koji je u Republici Bugarskoj nadležan za odobravanje izravnog izvođenja dokaza je onaj pokrajinski sud [okrazhen sad] na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti. (Članak 617. stavak 2. Zakona o parničnom postupku)

Odgovarajući nadležni sud možete pronaći koristeći se tražilicom na portalu.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Odjel za suradnju u građanskim stvarima

Telefon: (+359 2) 9237544

Faks: (+359 2) 9809223

Adresa: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bugarska

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Zahtjevi za izvođenje dokaza i izjava koje upućuje druga država članica trebaju biti sastavljeni na bugarskom ili prevedeni na bugarski jezik. (Članak 618. Zakona o parničnom postupku)

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini primitka zahtjeva koji su dostupni sudovima i navedeni na popisu u skladu s člankom 2. stavkom 2.: pošta, kurirska služba, preporučena pošta s potvrdom o primitku i faks.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Sud koji je u Republici Bugarskoj nadležan za odobravanje izravnog izvođenja dokaza je onaj pokrajinski sud na čijem se području nadležnosti dokazi trebaju izvesti. (Članak 617. stavak 2. Zakona o parničnom postupku)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Republika Bugarska nije zadržala ni sklopila sporazume ni dogovore s drugim državama članicama EU-a kojima je cilj olakšavanje izvođenja dokaza i koji moraju biti u skladu s dotičnom Uredbom.

Uredba ima veću pravnu snagu od sporazuma sklopljenih između Republike Bugarske i drugih država članica u pogledu izvođenja dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/03/2019

Izvođenje dokaza - Češka


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa, međunarodni odjel (Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefon: +420-221-997-111
Telefaks: +420-224-919-927
E-pošta: posta@msp.justice.cz

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prihvatljivi jezici: engleski i češki.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Tehnička su sredstva za zaprimanje zahtjeva pošta, telefaks i e-pošta.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa, međunarodni odjel (Ministerstvo spravedlnosti mezinárodní odbor)
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2
Telefon: +420-221-997-157
Telefaks: +420-224-919-927
E-pošta: posta@msp.justice.cz

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

 • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Poljske o pravnoj pomoći i upravnopravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Varšavi dana 21. prosinca 1987., koji je na snazi između Češke i Poljske
 • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Mađarske o pravnoj pomoći i upravnopravnim odnosima u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima, potpisan u Bratislavi dana 28. ožujka 1989., koji je na snazi između Češke i Mađarske
 • Ugovor između Češke Republike i Slovačke Republike o pravnoj pomoći pravosudnih tijela te o uređenju određenih pravnih odnosa u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Pragu 29. listopada 1992.
 • Ugovor između Češke Republike i Savezne Republike Njemačke o daljnjem olakšavanju pružanja pravne pomoći na temelju Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., Konvencije o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima od 15. studenoga 1965. i Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima od 18. ožujka 1970.

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 06/03/2019

Izvođenje dokaza - Njemačka


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 2. – zamoljeni sudovi

U svrhe izvođenja dokaza zamoljeni sud u smislu članka 2. stavka 1. Uredbe jest okružni sud (Amtsgericht) onog okruga u kojem će se voditi postupak. Vlade saveznih pokrajina (Länder) mogu izdati izvršni nalog kojim se jednom sudu nalaže da obavi zadaće zamoljenog suda u okruzima za koje je mjesno nadležno nekoliko lokalnih okružnih sudova.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Zadaće središnjeg tijela u pojedinačnim saveznim pokrajinama obavlja tijelo koje je imenovala vlada te savezne pokrajine. To je tijelo obično pravosudno tijelo savezne pokrajine ili viši regionalni sud (Oberlandesgericht) u toj saveznoj pokrajini.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Jedini prihvaćeni jezik zahtjeva i obavijesti iz Uredbe jest njemački, a i obrazac zahtjeva mora biti ispunjen na njemačkom.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dostupni su sljedeći načini primitka:

– za primanje i slanje: pošta, uključujući privatne kurirske službe, faks,

– za neformalnu komunikaciju: telefon i e-pošta.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Zadaće središnjeg tijela u pojedinačnim saveznim pokrajinama obavlja tijelo koje je imenovala vlada te savezne pokrajine. To je tijelo obično pravosudno tijelo savezne pokrajine ili viši regionalni sud (Oberlandesgericht) u toj saveznoj pokrajini.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 05/12/2017

Izvođenje dokaza - Estonija


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonija

Telefon: (372) 620 8183

Faks: (372) 620 8109

Adresa e-pošte: central.authority@just.ee

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Zahtjevi i obavijesti sastavljaju se na službenom jeziku zamoljene države članice, odnosno na estonskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Estonija

Telefon: (372) 620 8183

Faks: (372) 620 8109

Adresa e-pošte: central.authority@just.ee

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Sporazum između Republike Latvije, Republike Estonije i Republike Litve o pravnoj pomoći i pravnim odnosima.

Sporazum između Estonije i Poljske o pružanju pravne pomoći i pravnim odnosima u građanskim, radnim i kaznenim stvarima.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/06/2019

Izvođenje dokaza - Irska


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Sud nadležan za izvođenje dokaza u skladu s ovom Uredbom:

District Court (Okružni sud)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-pošta: MaryO'Mara@courts.ie

Osoba za kontakt: gđa Mary O'Mara

Mjesna nadležnost: nacionalna

(Okruzi Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje pruža informacije sudovima i pronalazi rješenja za eventualne poteškoće:

Courts Service (Sudska služba)

1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 6152

Faks: (353-01) 878 3218

E-pošta: MaryO'Mara@courts.ie

Mjesna nadležnost: nacionalna.

(Okruzi Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prihvatit će se samo obrasci ispunjeni na engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu slati poštom, faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Circuit & District Court Operations Directorate (Operativna uprava okružnih sudova)

Courts Service (Sudska služba),

4th Floor Phoenix House,

15 – 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Telefon: (353-01) 888 60 45 / (353-01) 888 60 69

Faks: (353-01) 888 60 63

E-pošta: PatMoynan@courts.ie

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Ne postoje.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 10/04/2018

Izvođenje dokaza - Grčka


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grčka

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-pošta: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prihvaćaju se pritužbe sastavljene na grčkom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Poštom ili elektronički – faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grčka

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-pošta: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

– Konvencija između Kraljevine Grčke i Republike Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći u području građanskog i trgovačkog prava, potpisana u Ateni 6. prosinca 1965. (Zakonodavni dekret 137/1969 – Službeni list, Serija I, br. 45/1969);

– Konvencija između Grčke i Njemačke od 11. svibnja 1938. o uzajamnoj pravnoj pomoći u predmetima uređenima građanskim i trgovačkim pravom (Zakon o izvanrednom stanju 1432/1938 – Službeni list, Serija I, br. 399/1938);

– Konvencija između Narodne Republike Mađarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Budimpešti 8. listopada 1979. (Zakon 1149/1981 – Službeni list, Serija I, br. 117/1981);

– Konvencija između Narodne Republike Poljske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 24. listopada 1979. (Zakon 1184/1981 – Službeni list, Serija I, br. 198/1981);

– Konvencija između Helenske Republike i Socijalističke Republike Čehoslovačke o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 22. listopada 1980. i još uvijek na snazi između Češke, Slovačke i Grčke (Zakon 1323/1983 – Službeni list, Serija I, br. 8/1983);

– Konvencija između Republike Cipra i Helenske Republike o pravnoj suradnji u građanskim, obiteljskim, trgovačkim i kaznenim stvarima, potpisana u Nikoziji 5. ožujka 1984. (Zakon 1548/1985 – Službeni list, Serija I, br. 95/1985);

– Konvencija između Narodne Republike Bugarske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Ateni 10. travnja 1976. (Zakon 841/1978 – Službeni list, Serija I, br. 228/1978);

– Konvencija između Socijalističke Republike Rumunjske i Helenske Republike o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima, potpisana u Bukureštu 19. listopada 1972. (Zakonodavni dekret 429/1974 – Službeni list, Serija I, br. 178/1974).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2018

Izvođenje dokaza - Francuska


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

U Francuskoj isključivu nadležnost za izvršavanje zahtjeva za izvođenje dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima imaju regionalni sudovi.

Mjesno nadležan regionalni sud jest onaj sud u čijoj se nadležnosti zahtjev za izvođenje dokaza mora izvršiti.

Nadležni sud i njegove podatke za kontakt možete pronaći koristeći se Europskim pravosudnim atlasom dostupnom na europskom portalu e-pravosuđe.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Francuska se odlučila za jedno tijelo nadležno na nacionalnoj razini, odnosno Ured za pravo EU-a, međunarodno privatno pravo i uzajamnu pravnu pomoć u građanskim stvarima (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)) pri Ministarstvu pravosuđa, čiji su podaci za kontakt sljedeći:

Adresa:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Obrasci koji se šalju regionalnim sudovima i središnjem tijelu moraju biti sastavljeni na francuskom jeziku ili prevedeni na francuski jezik.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se francuskim sudovima i središnjem tijelu mogu slati poštom, faksom ili e-poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Telefaks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-pošta: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 21. stavak 3. točka (a): I dalje će se primjenjivati sljedeći sporazumi koje je Francuska sklopila s drugim državama članicama s ciljem daljnjeg olakšavanja izvođenja dokaza te koji su u skladu s Uredbom:

nastavit će se primjenjivati samo Francusko-britanski ugovor od 2. veljače 1922. o olakšavanju izvršavanja postupovnih akata među osobama s boravištem u Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Naime, taj je Ugovor proširen na zemlje Commonwealtha i prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine, čiji odnosi s Francuskom nisu uređeni Uredbom Vijeća (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2019

Izvođenje dokaza - Hrvatska


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Za izvođenje dokaza u Republici Hrvatskoj kao zamoljeni sud nadležan je:

- općinski sud na čijem se području procesna radnja treba provesti odnosno samo jedan općinski sud ili samo neki od općinskih sudova s područja jednog ili više županijskih sudova koje za obavljanje izvođenja dokaza, u smislu Uredbe, ovlasti predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Popis prijamnih mjesta u Republici Hrvatskoj, odnosno nazivi i adrese i zemljopisna područja nadležnih pravosudnih tijela nalaze se u bazi podataka o sudovima dostupnoj na Europskom portalu e-pravosuđa.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo odgovorno za a) dostavu informacija sudovima; b) traženje rješenja za bilo kakve poteškoće koje se mogu pojaviti u odnosu na zahtjev; c) prosljeđivanje zahtjeva nadležnome sudu, u izuzetnim slučajevima i na zahtjev suda koji upućuje zahtjev jest:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mprh.hr

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Republika Hrvatska zaprima obrasce na hrvatskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Upućivanje zahtjeva i ostalih obavijesti moguće je putem pošte (iznimno faxom ili putem e-maila).

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel.: +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mprh.hr

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Odnos prema postojećim ili budućim konvencijama ili sporazumima između država članica - ugovori ili sporazumi sklopljeni između Republike Hrvatske i država članica:

- Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u gračanskim i kaznenim stvarima od 07.02.1994.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 05/07/2018

Izvođenje dokaza - Italija


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministarstvo pravosuđa)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odjel za pravosudna pitanja)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Glavna uprava za građansko pravosuđe)

Ufficio I - Affari civili internazionali (Ured I – međunarodna građanska pitanja)

Vía Arenula n. 70

00186 - RIM - ITALIJA

Tel.: 0039 06 6885 2480/2517

Telefaks: 0039 06 6889 7529

Elektronička pošta: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Talijanski

ili: obrasci ispunjeni na jeziku države članice koja je uputila zahtjev prevedeni na talijanski jezik i ovjereni od strane javnog tijela ili ovlaštenog prevoditelja.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi u vezi s izvođenjem dokaza mogu se poslati poštom ili faksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministarstvo pravosuđa)

Dipartimento Affari di Giustizia (Odjel za pravosudna pitanja)

Direzione Generale della Giustizia Civile (Glavna uprava za građansko pravosuđe)

Ufficio I - Affari civili internazionali (Ured I – međunarodna građanska pitanja)

Vía Arenula n. 70

00186 - RIM - ITALIJA

Tel.: 0039 06 6885 2480/2517

Telefaks: 0039 06 6889 7529

Elektronička pošta: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Talijanska Republika ne namjerava iskoristiti mogućnost održavanja ili sklapanja sporazuma ili dogovora s drugim državama članicama EU-a kako bi se olakšalo izvođenje dokaza jer smatra da su odredbe Uredbe (EZ) br. 1206/2001 prikladne i dostatne.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 26/06/2019

Izvođenje dokaza - Cipar


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Svi okružni sudovi (Eparchiakó Dikastírio) u Republici Cipru koji imaju nadležnost u građanskim stvarima, među kojima i obiteljski sudovi (Oikogeneiakó Dikastírio).

 • Okružni sud u Nikoziji (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Adresa: Charalampou Mouskou, 1405 Nikozija, Cipar

Tel.: +357 22865518

Faks: +357 22304212 / 22805330

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okružni sud u Limasolu (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Adresa: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.P. 54619, 3726 Limasol, Cipar

Tel.: +357 25806100 / 25806128

Faks: +357 25305311

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okružni sud u Larnaki (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaka, P.P. 40107, Cipar

Tel.: +357 24802721

Faks: +357 24802800

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okružni sud u Pafosu (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Adresa: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Pafos, P.P. 60007, Cipar

Tel.: +357 26802601

Faks: +357 26306395

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Okružni sud u Famagusti (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Adresa: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cipar

Tel.: +357 23730950 / 23742075

Faks: +357 23741904

E-pošta: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

 • Obiteljski sud u Nikoziji (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Tel.: Tel: +357 22369717-718

Faks: +357 22660028

Adresa: Diagorou 8, Kritikos Tower 9.–11. kat

 • Obiteljski sud u Limasolu (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Tel.: +357 25806133

Faks: +357 25305054

Adresa: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limasol

 • Obiteljski sud u Larnaki/Famagusti (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Tel.: +357 24802754

Faks: +357 24802800

Adresa: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaka

 • Obiteljski sud u Pafosu (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Tel.: +357 26802626

Faks: +357 26306395

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje i nadležno tijelo za potrebe članka 3. stavka 3.:

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos)

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju (Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nikozija

Cipar

Odgovorne osobe

Yioulika Hadjiprodromou

Službenica za pravne poslove

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: +357 22805943

Faks: +357 22518328

E-pošta: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Troodia Dionisiou

Administrativna službenica

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Tel.: +357 22805932

Faks: +357 22518328

E-pošta: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Za potrebe članka 5. prihvaćeni su jezici službeni jezici Republike Cipra (grčki i turski) i engleski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Pošta ili faks.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Odjel za međunarodnu pravnu suradnju

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikozija

Cipar

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nije primjenjivo.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 18/04/2019

Izvođenje dokaza - Litva


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Zamoljeni sudovi su prvostupanjski sudovi: okružni sudovi te, u zakonom propisanim slučajevima, regionalni sudovi. Regionalni sudovi u ulozi prvostupanjskih sudova odlučuju o parničnim predmetima:

1. za zahtjeve čija je vrijednost veća od 43 500 EUR, osim predmeta koji se odnose na obiteljsko pravo, radni odnos ili naknadu za nematerijalnu štetu;

2. u vezi s moralnim i pravnim odnosima koji su uređeni autorskim pravom;

3. u vezi s pravnim odnosima koji proizlaze iz civilnog javnog natječaja;

4. u vezi sa stečajem i restrukturiranjem, osim predmeta povezanih sa stečajem fizičkih osoba;

5. u kojima je jedna stranka strana država;

6. u vezi sa zahtjevima za prisilnu prodaju udjela (interesa, udjela članova);

7. u vezi sa zahtjevima koji se odnose na istragu djelatnosti pravnog subjekta;

8. u vezi s naknadom materijalne ili nematerijalne štete zbog kršenja utvrđenih prava pacijenta;

9. drugim parničnim predmetima o kojima u skladu s pravom odlučuju regionalni sudovi kao prvostupanjski sudovi.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo: Ministarstvo pravosuđa Republike Litve

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Telefaks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-pošta: rastine@tm.lt

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Republika Litva prihvaća obrasce ispunjene na litavskom, engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Prihvaćaju se zahtjevi za izvođenje dokaza koji su poslani poštom ili telefaksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Republike Litve
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Telefaks: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-pošta: rastine@tm.lt

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Litva nije sklopila sporazume ili dogovore s drugim državama članicama s ciljem daljnjeg olakšavanja izvođenja dokaza, kako je navedeno u članku 21. stavku 2.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 26/04/2019

Izvođenje dokaza - Luksemburg


Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje je tijelo:

Parquet Général (Glavno državno odvjetništvo)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luksemburg
Telefon: (352) 47 59 81-336
Telefaks: (352) 47 05 50
E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Luksemburg prihvaća obrazac zahtjeva ispunjen na njemačkom ili francuskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Načini slanja prihvaćeni u Luksemburgu sljedeći su:

–  pošta

–  telefaks.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Središnje je tijelo:

Parquet Général (Glavno državno odvjetništvo)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luksemburg
Telefon: (352) 47 59 81-336
Telefaks: (352) 47 05 50
E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

 • Konvencija od 17. ožujka 1972. između Velikog Vojvodstva Luksemburga i Republike Austrije kao dodatak Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.
 • Razmjena izjava od 23. srpnja 1956. između Francuske i Luksemburga o slanju zamolnica.

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 14/06/2019

Izvođenje dokaza - Mađarska


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Odobravanje zahtjeva za pravnu pomoć u svrhu izvođenja dokaza u stvarnoj je i mjesnoj nadležnosti sljedećeg okružnog suda (u Budimpešti je to Središnji okružni sud u Budimu (Budai Központi Kerületi Bíróság)):

(a) suda na čijem području osoba koja treba biti saslušana ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Mađarskoj;

(b) suda na čijem se području nalazi predmet koji treba biti pregledan ili

(c) suda na čijem se području dokazi mogu najpraktičnije izvesti, posebno ako nekoliko osoba koje trebaju biti saslušane imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području nadležnosti nekoliko sudova i/ili se nekoliko predmeta koji trebaju biti pregledani nalaze na području nadležnosti nekoliko sudova.

Članak 3. – središnje tijelo

U Mađarskoj zadaće središnjeg tijela obavlja ministar zadužen za pravosudni sustav.

Ministarstvo pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium)

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2–4., H-1055 Budimpešta

Poštanska adresa: Pf. 2., 1357 Budimpešta

Tel.: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

Adresa e-pošte: nmfo@im.gov.hu

Jezici: mađarski, njemački, engleski i francuski.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Mađarski sudovi prihvaćaju zahtjeve na mađarskom, engleskom ili njemačkom.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Mađarski sudovi prihvaćaju zahtjeve poslane poštom, faksom ili elektroničkim putem.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

U Mađarskoj zadaće središnjeg tijela obavlja ministar zadužen za pravosudni sustav.

Ministarstvo pravosuđa (Igazságügyi Minisztérium)

Odjel za međunarodno privatno pravo (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2–4., H-1055 Budimpešta

Poštanska adresa: Pf. 2., 1357 Budimpešta

Tel.: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

Adresa e-pošte: nmfo@im.gov.hu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2019

Izvođenje dokaza - Malta


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Ured glavnog državnog odvjetnika, Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Telefon:       (00356) 25 68 31 62

Faks:    (00356) 21237281

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Službeni jezik: engleski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Sudovi mogu zaprimati zahtjeve faksom i elektroničkom poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ured glavnog državnog odvjetnika, Il-Palazz, Pjazza San Ġorġ, Valletta. VLT1190.

Telefon: 00356 2568 3162

Faks: 00356 2123 7281

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Sporazum: nema ga.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 31/08/2017

Izvođenje dokaza - Austrija


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Za cijelu je Austriju središnje tijelo iz članka 3. stavka 1. i nadležno tijelo iz članka 3. stavka 3. u vezi s člankom 17. Uredbe

Ministarstvo ustava, reformi, deregulacije i pravosuđa (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Beč

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

E-pošta: Team.z@bmvrdj.gv.at

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Obrasci se mogu popuniti na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi se mogu poslati poštom, kurirskom službom ili faksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo ustava, reformi, deregulacije i pravosuđa (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)

Museumstrasse 7,

1070 Beč

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

E-pošta:  Team.z@bmvrdj.gv.at

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Trenutačno se ne planira zadržavanje bilo kojeg bilateralnog sporazuma.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 09/01/2019

Izvođenje dokaza - Poljska


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje je tijelo iz članka 3. Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości), Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka), a njegovi su podaci za kontakt sljedeći:

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)
Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varšava
Tel./faks: +48 22 23-90-870; +48 22 628 09 49
E-pošta: dwmpc@ms.gov.pl

Jezici: poljski, engleski, njemački i francuski.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Kad je riječ o zahtjevima, u skladu s člankom 5. prihvaćeni je jezik poljski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Pismena se šalju isključivo poštom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava (Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nije primjenjivo.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2018

Izvođenje dokaza - Portugal


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje je Portugal odredio u skladu s člankom 3. Uredbe Vijeća 1206/2001:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISABON

Tel.: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Faks: +351 21 154 51 00

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Web-mjesto: http://www.dgaj.mj.pt/

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Standardni obrasci mogu se ispunjavati na portugalskom ili španjolskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Zahtjevi i druge obavijesti mogu se dostavljati:

poštom

telefaksom

telematskim sredstvima.

U hitnim slučajevima mogu se upotrijebiti:

telegram

telefonski poziv (nakon kojeg je potrebno dostaviti pisani dokument)

druga analogna sredstva komunikacije.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Središnje je tijelo nadležno tijelo za procjenu zahtjeva za izravno izvođenje dokaza:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISABON

Portugal

Tel.: +351 21 790 62 00

Faks: +351 21 154 51 00/60

E-pošta: correio@dgaj.mj.pt

Web-mjesto: http://www.dgaj.mj.pt/

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Za potrebe članka 21. stavka 3. Uredbe Vijeća 1206/2001, priloženi su preslika Dekreta br. 14/98 od 27. svibnja, Obavijest 274/98 i popis br. 73/2000 uz upućivanje na Sporazum između Portugalske Republike i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u kaznenim i građanskim stvarima


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 29/12/2017

Izvođenje dokaza - Rumunjska


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

U Rumunjskoj je za zaprimanje zahtjeva nadležan okružni sud na području se čije nadležnosti uzimaju dokazi koje su zatražile države članice EU-a.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo

Središnje je rumunjsko tijelo Ministarstvo pravosuđa.

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju (Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă)

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Telefon: +40372041077 tajništvo

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima) (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Faks: +40372041079; +40372041084

E-pošta: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Prenošenje zahtjeva i drugih obavijesti: rumunjski.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dokumenti se mogu slati poštom ili faksom.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Str. Apollodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: +40372041077 tajništvo

Tel.: +40372041083, +40372041218 (Služba za međunarodnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima)

Faks: +40372041079

Adresa e-pošte: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Nije primjenjivo.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 06/10/2017

Izvođenje dokaza - Slovenija


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Informacije su dostupne putem alata za pretraživanje sudova.

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje je tijelo slovensko Ministarstvo pravosuđa (Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije).

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-pošta: gp.mp@gov.si

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Slovenija će prihvatiti obrasce popunjene na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: +386 13695342

Faks: +386 13695783

E-pošta: mp@gov.si

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

 • Ugovor između Republike Slovenije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 7. veljače 1994.

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 03/01/2019

Izvođenje dokaza - Slovačka


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike

Odjel za međunarodno privatno pravo

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Slovačka Republika

Tel.: (421) 2 888 91258

Faks: (421) 2 888 91 604

E-pošta: civil.inter.coop@justice.sk

Jezici: slovački, češki, engleski, francuski i njemački.

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

slovački

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Slovačka nadležna tijela prihvaćaju pisane zahtjeve u papirnatom obliku.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike (Odjel za međunarodno privatno pravo)

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

Tel.: (+421) 2 888 91 549

Faks: (+421) 2 888 91 604

E-pošta: civil.inter.coop@justice.sk

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

 • Ugovor između Češke i Slovačke o pravnoj pomoći koju pružaju pravosudna tijela te o uređenju određenih pravnih odnosa u građanskim i kaznenim stvarima, potpisan u Pragu 29. listopada 1992. (Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach (Praha 29. októbra 1992).
 • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Poljske o pravnoj pomoći i uređenju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim, radnim i kaznenim stvarima potpisan u Varšavi 21. prosinca 1987. (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných, pracovných a trestných veciach, Varšava 21. december 1987).
 • Ugovor između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Narodne Republike Mađarske o pravnoj pomoći i uređenju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima potpisan u Bratislavi 28. ožujka 1989. (Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach, Bratislava 28. marec 1989).

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 07/11/2018

Izvođenje dokaza - Švedska


Članak 2. – zamoljeni sudovi

Članak 3. – središnje tijelo

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Članak 2. – zamoljeni sudovi

– okružni sudovi (tingsrätter).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. – središnje tijelo

Središnje tijelo koje je nadležno za donošenje odluka o zahtjevima u skladu s člankom 17. Uredbe:

Ministarstvo pravosuđa (Justitiedepartementet)
Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju (Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete)
Središnje tijelo (Centralmyndigheten)
SE-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-pošta: ju.birs@gov.se

Članak 5. – jezici prihvatljivi za ispunjavanje obrazaca

Obrasci se osim na švedskom mogu popunjavati i na engleskom jeziku.

Članak 6. – prihvatljivi načini upućivanja zahtjeva i ostalih obavijesti

Dokumenti se u Švedsku mogu slati poštom, dostavom ili faksom ili, prema dogovoru, drugim putem.

Članak 17. – središnje tijelo ili nadležno tijelo odgovorno za odluke o zahtjevima za neposredno izvođenje dokaza

Ministarstvo pravosuđa
Odjel za kaznene predmete i međunarodnu pravosudnu suradnju
Središnje tijelo
S-103 33 Stockholm
Tel.: (46-8) 405 45 00
Faks: (46-8) 405 46 76
E-pošta: ju.birs@gov.se

Članak 21. – sporazumi ili dogovori čije su stranke države članice te koji su u skladu s uvjetima iz članka 21. stavka 2.

Trenutačno ne postoje takvi sporazumi ili dogovori.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/10/2017