Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Przeprowadzanie dowodu - Austria


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Austria

Taking evidence


Art. 2 – Sądy wezwane

Art. 3 – Jednostka centralna

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Art. 2 – Sądy wezwane

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Jednostką centralną, o której mowa w art. 3 ust. 1, i organem właściwym, o którym mowa w art. 3 ust. 3 w związku z art. 17 rozporządzenia, dla całej Austrii jest

Ministerstwo Konstytucji, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości

Museumstrasse 7,

1070 Wien

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

E-Mail: Team.z@bmvrdj.gv.at

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularze można wypełniać w języku niemieckim oraz angielskim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski można przesyłać pocztą, przesyłką kurierską lub faksem.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerstwo Konstytucji, Reform, Deregulacji i Sprawiedliwości

Museumstrasse 7,

1070 Wien

Tel.:    (43-1) 52 1 52 2147

Faks:    (43-1) 52 1 52 2829

E-Mail: Team.z@bmvrdj.gv.at

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Obecnie nie planuje się utrzymania w mocy umów dwustronnych.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 09/01/2019