Todisteiden vastaanottaminen - Belgia

Restaurare Salvează ca PDF

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Obținerea de probe


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

3 artikla – Keskuselin

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Asetuksen 3 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisten tehtävien hoitamisesta vastaava keskuselin on oikeusministeriö.

Service public fédéral Justice

Service d'Entraide, judiciaire internationale en matière civile

Boulevard de Waterloo, 115

B-1000 Bruxelles

BELGIQUE

Puhelin: 32.2 542.65.11

Faksi: 32.2.542.70.06 / 32.2542.70.38

Sähköpostiosoite: Linkki avautuu uuteen ikkunaaneu1206ue@just.fgov.be

Kielet: ranska, hollanti ja englanti.

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Pyyntölomake (vakiolomake) ja sen liiteasiakirjat kirjoitetaan sen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiopiirin kielellä, jolle pyyntö on osoitettu, tai käännetään kyseiselle kielelle.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Belgian hyväksymät tiedonvälitystavat:

-posti

-faksi

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Service public fédéral Justice(Service d'Entraide judiciaire internationale en matière civile)

Boulevard de Waterloo, 115; 1000 Bruxelles

Puhelin: 32.2.542.65.11 Fax: 32.2.542.70.06 / 32.2.542.70.38

Sähköpostiosoite: Linkki avautuu uuteen ikkunaaneu1206ue@just.fgov.be

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Belgia toteaa, että maan suhteissa toisiin jäsenvaltioihin tällä asetuksella on soveltamisalallaan etusija seuraaviin asiakirjoihin nähden:

  • Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä 21 päivänä kesäkuuta 1922 tehty yleissopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantamisesta ja todisteiden hyväksyttävyydestä,
  • Siviilioikeudellisista menettelyistä 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehty Haagin yleissopimus,
  • Belgian ja Ranskan välillä 1 päivänä maaliskuuta 1956 tehty yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa,
  • Elatusavun perimisestä ulkomailla 20 päivänä kesäkuuta 1956 tehty New Yorkin yleissopimus,
  • Siviilioikeudellisista menettelyistä 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta 25 päivänä huhtikuuta 1959 Belgian ja Saksan välillä tehty sopimus,
  • Belgian ja Itävallan välillä 23 päivänä lokakuuta 1989 tehty, siviilioikeudellisista menettelyistä 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehtyä Haagin yleissopimusta täydentävä yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta ja oikeudellisesta yhteistyöstä.

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 28/07/2017