Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Przeprowadzanie dowodu - Bułgaria


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Bułgaria

Przeprowadzanie dowodu


Art. 2 – Sądy wezwane

Art. 3 – Jednostka centralna

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Art. 2 – Sądy wezwane

Wnioski o przeprowadzenie dowodu należy kierować do sądu rejonowego (rayonen sad), w którego obszarze właściwości ma być przeprowadzony dowód (art. 617 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Sądem właściwym do udzielenia zgody na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu w Republice Bułgarii jest sąd okręgowy (okrazhen sad), w którego obszarze właściwości ma być przeprowadzony dowód. (art. 617 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Właściwy sąd można znaleźć za pomocą wyszukiwarki dostępnej w portalu.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej i Spraw Europejskich

Dział Współpracy w Sprawach Cywilnych

Tel.: (+359 2) 9237544

Faks: (+359 2) 9809223

Adres: Ulitsa Slavyanska 1, 1040 Sofia

Bułgaria

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Wnioski o przeprowadzenie dowodu pochodzące z innych państw członkowskich i oświadczenia należy sporządzić w języku bułgarskim lub dołączyć do nich tłumaczenie na język bułgarski (art. 618 kodeksu postępowania cywilnego).

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Środkami technicznymi wykorzystywanymi przez sądy w celu przyjmowania wniosków znajdujących się w wykazie zawartym w art. 2 ust. 2 są: poczta, przesyłka kurierska, przesyłka polecona z potwierdzeniem odbioru oraz faks.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Sądem właściwym do udzielenia zgody na bezpośrednie przeprowadzenie dowodu w Republice Bułgarii jest sąd okręgowy, w którego obszarze właściwości ma być przeprowadzony dowód (art. 617 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Bułgaria nie utrzymuje w mocy ani nie zawarła żadnych umów lub porozumień z innymi państwami członkowskimi UE na potrzeby ułatwiania przeprowadzania dowodów. Takie umowy lub porozumienia muszą być zgodne z omawianym rozporządzeniem.

Rozporządzenie ma pierwszeństwo przed umowami zawartymi przez Republikę Bułgarii z innymi państwami członkowskimi w odniesieniu do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2020