Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1206/2001


Обща информация

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела има за цел да подобри, опрости и ускори сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. В отношенията между Дания и останалите държави членки се прилага Конвенцията от 1970 г. за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела.

В регламента се предвиждат два начина за събиране на доказателства между държавите членки: събиране чрез замоления съд и директно събиране от молещия съд.

„Молещият съд“ е този, пред който е започнато или се очаква да започне производство. „Замолен съд“ е съдът на друга държава членка, който е компетентен да събере доказателствата. Централният орган отговаря за предоставянето на информация и търсенето на решения за трудностите, които могат да възникнат във връзка с дадена молба за събиране на доказателства.

В регламента са предвидени десет формуляра.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецХагска конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела

Връзката отваря нов прозорецАРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Събиране на доказателства


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 19/02/2019