Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства - Кипър


Член 2 – Замолени съдилища

Член 3 – Централен орган

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Член 2 – Замолени съдилища

Всеки районен съд (Eparchiakó Dikastírio) в републиката, който упражнява гражданска юрисдикция, включително съдилищата по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

  • Районен съд — Никозия (Eparchiakó Dikastírio Lefkosías)

Адрес: Charalampou Mouskou, 1405 Nicosia, Cyprus

Телефон: +357 22865518

Факс: +357 22304212 / 22805330

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд — Лимасол (Eparchiakó Dikastírio Lemesoú)

Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 8, P.O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Телефон: +357 25806100 / 25806128

Факс: +357 25305311

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд — Ларнака (Eparchiakó Dikastírio Lárnakas)

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca, P.O. Box 40107, Cyprus

Телефон: +357 24802721

Факс: +357 24802800

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд — Пафос (Eparchiakó Dikastírio Páfou)

Адрес: Corner of Neofytou & Nikou Nikolaidi Streets, 8100 Paphos, P.O. Box 60007, Cyprus

Телефон: +357 26802601

Факс: +357 26306395

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Районен съд — Фамагуста (Eparchiakó Dikastírio Ammochóstou)

Адрес: Sotiras 2, Megaro Tzivani, 5286 Paralimni, Cyprus

Телефон: +357 23730950 / 23742075

Факс: +357 23741904

Електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Съд по семейни дела — Никозия (Oikogeneiakó Dikastírio Lefkosías)

Телефон: +357 22369717-718

Факс: +357 22660028

Адрес: Diagorou 8, Kritikos Tower 9th-11th floor

  • Съд по семейни дела — Лимасол (Oikogeneiakó Dikastírio Lemesoú)

Телефон: +357 25806133

Факс: +357 25305054

Адрес: Leoforos Lordou Vyronos 8, 3726 Limassol

Съд по семейни дела — Ларнака/Фамагуста (Oikogeneiakó Dikastírio Lárnakas/Ammochóstou)

Телефон: +357 24802754

Факс: +357 24802800

Адрес: Leoforos Artemidos, 6301 Larnaca

  • Съд по семейни дела — Пафос (Oikogeneiakó Dikastírio Páfou)

Телефон: +357 26802626

Факс: +357 26306395

Член 3 – Централен орган

За целите на член 3, параграф 3 централният орган и компетентният орган са:

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Leoforos Athalassas 125

Dasoupoli, 1461 Nicosia

Cyprus

Лица за контакт:

г-жа Yioulika Hadjiprodromou

Служител по правните въпроси

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Телефон: +357 22805943

Факс: +357 22518328

Електронна поща: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

г-жа Troodia Dionysiou

Административен служител

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Телефон: +357 22805932

Факс: +357 22518328

Електронна поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

За целите на член 5 освен официалните езици на Република Кипър, а именно гръцки и турски език, се приема и английски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Поща, телефакс (факс).

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Monáda Diethnoús Nomikís Synergasías (Отдел „Международно правно сътрудничество“)

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

Cyprus

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Не е приложимо.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/09/2020