Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pierādījumu iegūšana - Vācija


KOMPETENTO TIESU/IESTĀŽU MEKLĒŠANA

Ar zemāk pieejamā rīka palīdzību varat atrast tiesas(u) vai iestādi(es), kuras(u) kompetencē ir kāds konkrēts Eiropas Savienības tiesību akts. Ņemiet vērā, ka, lai arī esam centušies darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, dažos izņēmuma gadījumos kompetence var būt norādīta neprecīzi.

Vācija

Pierādījumu iegūšana


2. pants – Pieprasītāja tiesas

3. pants – Centrālā institūcija

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

2. pants – Pieprasītāja tiesas

Pierādījumu iegūšanas nolūkā pieprasījumu saņēmusī tiesa regulas 2. panta 1. punkta izpratnē ir apgabaltiesa (Amtsgericht), kuras darbības teritorijā notiek tiesvedība. Federālo zemju valdības var izdot izpildu rīkojumu, kas uzdod vienai tiesai veikt pieprasījumu saņēmušās tiesas uzdevumus darbības teritorijās, uz kurām attiecas vairākas vietējās apgabaltiesas.

3. pants – Centrālā institūcija

Katrā federālajā zemē centrālās iestādes uzdevumu veic federālās zemes valdības izraudzīta iestāde. Parasti šīs iestādes ir federālās zemes tiesu iestādes vai federālās zemes Augstākā reģionālā tiesa (Oberlandesgericht).

5. pants – Valodas, kas ir pieņemamas veidlapu aizpildīšanai

Saskaņā ar regulu pieprasījumus un paziņojumus, kā arī veidlapu (pieteikumu) aizpilda tikai vācu valodā.

6. pants – Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšanai pieņemamie līdzekļi

Pieejami šādi saņemšanas veidi:

— dokumentu saņemšanai un nosūtīšanai: pasts, tostarp privāta kurjera pakalpojumi,

— neformālai saziņai: tālrunis un e-pasts.

17. pants – Centrālā institūcija vai kompetentā(-ās) iestāde(-es), kas atbild par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem tiešai pierādījumu iegūšanai

Katrā federālajā zemē centrālās iestādes uzdevumu veic federālās zemes valdības izraudzīta iestāde. Parasti šīs iestādes ir federālās zemes tiesu iestādes vai federālās zemes Augstākā reģionālā tiesa (Oberlandesgericht).

Noklikšķiniet zemāk uz saites, lai iepazītos ar visu kompetento iestāžu (šā panta nozīmē) sarakstu.
Kompetento iestāžu saraksts


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 22/06/2020