Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izvajanje dokazov - Grčija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Pridobivanje dokazov


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Grško ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah
(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Atene, Grčija

Telefon: (+30) 210 7767529, (+30) 210 7767322, (+30) 210 7767312
Telefaks: (+30) 210 7767499
E-pošta: Povezava se odpre v novem oknucivilunit@justice.gov.gr, Povezava se odpre v novem oknugkouvelas@justice.gov.gr, Povezava se odpre v novem oknuavasilopoulou@justice.gov.gr

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Pritožbe se sprejemajo v grščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Po pošti ali elektronsko po telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Grško ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice
(Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)
Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah
(Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις)
96 Mesogion Av.
11527 Atene, Grčija

Telefon: (+30) 210 7767529, (+30) 210 7767322, (+30) 210 7767312
Telefaks: (+30) 210 7767499
E-pošta: Povezava se odpre v novem oknucivilunit@justice.gov.gr, Povezava se odpre v novem oknugkouvelas@justice.gov.gr, Povezava se odpre v novem oknuavasilopoulou@justice.gov.gr

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

– Konvencija med Kraljevino Grčijo in Republiko Avstrijo o medsebojni pravni pomoči na področju civilnega in gospodarskega prava, podpisana v Atenah 6. decembra 1965 (zakonodajni odlok št. 137/1969 – vladni uradni list, serija I, št. 45/1969);

– Konvencija med Grčijo in Nemčijo z dne 11. maja 1938 o medsebojni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah (zakon o izrednih razmerah št. 1432/1938 – vladni uradni list, serija I, št. 399/1938);

– Konvencija med Ljudsko republiko Madžarsko in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Budimpešti 8. oktobra 1979 (zakon št. 1149/1981 – vladni uradni list, serija I, št. 117/1981);

– Konvencija med Ljudsko republiko Poljsko in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Atenah 24. oktobra 1979 (zakon št. 1184/1981 – vladni uradni list, serija I, št. 198/1981);

– Konvencija med Helensko republiko in Socialistično republiko Češkoslovaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Atenah 22. oktobra 1980 in še vedno veljavna med Češko, Slovaško in Grčijo (zakon št. 1323/1983 – vladni uradni list, serija I, št. 8/1983);

– Konvencija med Republiko Ciper in Helensko republiko o pravnem sodelovanju na področju civilnega, družinskega, gospodarskega in kazenskega prava, podpisana v Nikoziji 5. marca 1984 (zakon št. 1548/1985 – vladni uradni list, serija I, št. 95/1985);

– Konvencija med Ljudsko republiko Bolgarijo in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Atenah 10. aprila 1976 (zakon št. 841/1978 – vladni uradni list, serija I, št. 228/1978);

– Konvencija med Socialistično republiko Romunijo in Helensko republiko o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah, podpisana v Bukarešti 19. oktobra 1972 (zakonodajni odlok št. 429/1974 – vladni uradni list, serija I, št. 178/1974).


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 16/12/2019