Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bewijsopname

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1206/2001


Algemene informatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken heeft tot doel de samenwerking tussen de gerechten op het gebied van bewijsverkrijging te verbeteren, te vereenvoudigen en te bespoedigen

Deze verordening is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Tussen Denemarken en de andere lidstaten is het Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken van 1970 van toepassing.

Volgens de verordening kan er tussen de lidstaten op twee wijzen bewijs worden verkregen: bewijsverkrijging via het aangezochte gerecht en rechtstreekse bewijsverkrijging door het verzoekende gerecht.

Het verzoekende gerecht is het gerecht waarvoor de procedure reeds aanhangig is of voorgenomen is. Het aangezochte gerecht is het bevoegde gerecht van een andere lidstaat dat de handelingen tot het verkrijgen van bewijs verricht. Het centrale orgaan heeft tot taak de gerechten informatie te verschaffen en oplossingen te zoeken indien zich moeilijkheden voordoen bij verzoeken.

In de verordening zijn tien formulieren vastgesteld.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag van 's-Gravenhage van 18 maart 1970 inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken

De link wordt in een nieuw venster geopend.GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Taking evidence


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 19/02/2019