Izvajanje dokazov - Finska

Restore Save as PDF

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Finland

Taking evidence


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ iz člena 3(1) je ministrstvo za pravosodje. Pristojno je za celotno državo. Osrednji organ, torej ministrstvo za pravosodje, je bil imenovan kot pristojni organ iz člena 3(3) Uredbe in je odgovoren za odločitve o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov v skladu s členom 17. Naslov je:

Ministry of Justice

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Poštni naslov:

Ministry of Justice

PO Box 25

FIN-00023 Government

Telefon (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358 -9) 16 06 75 24

E-naslov: central.authority@om.fi

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Jeziki: finščina, švedščina, angleščina.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali e-pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministry of Justice

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Poštni naslov:

Ministry of Justice

PO Box 25

FIN-00023 Government

Telefon (358-9) 16 06 76 28

Telefaks: (358 -9) 16 06 75 24

E-naslov: central.authority@om.fi

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Ni relevantno


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 16/08/2019