Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bevisoptagelse - Frankrig


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Bevisindhentelse


Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Artikel 2 – anmodede ret

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskengelskkroatiskrumænsk er allerede oversat.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 3 – centralt organ

Frankrig har valgt et eneste organ med national kompetence, nemlig Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale under Justitsministeriet, som har følgende adresse:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tlf.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-post: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskengelskkroatiskrumænsk er allerede oversat.

Formularerne modtages kun på fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskengelskkroatiskrumænsk er allerede oversat.

De franske retter kan modtage anmodninger pr. post, fax eller e‑mail.

Et beskedent antal Tribunaux de grande instance har dog endnu ikke e-mail, hvorfor anmodninger til dem skal sendes pr. post eller fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Link åbner i nyt vindueEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarsktyskengelskkroatiskrumænsk er allerede oversat.

  • Artikel 21, stk. 3, litra a): Aftaler, som Frankrig har indgået med andre medlemsstater for at lette bevisoptagelsen, og som opretholdes, da de er forenelige med forordningen.

Kun den fransk-britiske konvention af 2. februar 1922 om forenkling af processer mellem personer med bopæl i henholdsvis Frankrig og Det Forenede Kongerige opretholdes.

Denne aftale er blevet udvidet til også at omfatte Commonwealth-lande og Det Forenede Kongeriges oversøiske territorier, og Frankrigs forhold til disse er ikke omfattet af forordningen af 28. maj 2001.

  • Artikel 21, stk. 3, litra a): Aftaler og arrangementer, som Frankrig har indgået med andre medlemsstater for at lette bevisoptagelsen, og som efterfølgende vil blive opsagt.

Disse aftaler, som påtænkes opsagt. Det drejer sig om følgende:

  1. Aftale med Tyskland af 6. maj 1961 om forenkling af anvendelsen af Haagerkonventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen (artikel 4‑7).
  2. Aftale med Østrig af 27. februar 1979 om gensidig bistand og udvidet retsligt samarbejde i forhold til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen (kapitel III).
  3. Konvention med Belgien om gensidig civil- og handelsretlig bistand, ændret ved brevveksling af 23. og 30. august 1969 (kapitel II).
  4. Aftale med Spanien af 19. februar 1968 om udvidet samarbejde i forhold til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 angående civilprocessen.
  5. Konvention med Italien af 12. januar 1955 om gensidig retslig bistand (afsnit IV).
  6. Brevveksling med Luxembourg af 23. juli 1956.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 01/02/2019