Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Todisteiden vastaanottaminen - Ranska


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Todisteiden vastaanottaminen


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

3 artikla – Keskuselin

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariasaksaenglantikroaattiromania.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Ranska on päättänyt nimittää yhden ainoan elimen, jolla on valtakunnallinen toimivalta. Tämä elin on oikeusministeriön alainen Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale, jonka yhteystiedot ovat seuraavat:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Puh.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22

Sähköposti: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariasaksaenglantikroaattiromania.

Ainoastaan ranskan kielellä täytetyt lomakkeet otetaan vastaan.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariasaksaenglantikroaattiromania.

Pyynnöt voidaan lähettää ranskalaisille tuomioistuimille postitse, faksilla tai sähköpostilla.

Koska pienellä määrällä tuomioistuimia ei kuitenkaan ole vielä sähköpostiosoitetta, pyynnöt on lähetettävä niille postitse tai faksilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Linkki avautuu uuteen ikkunaanEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: bulgariasaksaenglantikroaattiromania.

  • 21 artiklan 3 kohdan a alakohta: Ranskan muiden jäsenvaltioiden kanssa tekemät sopimukset, joiden tarkoituksena on helpottaa todisteiden vastaanottamista ja jotka ovat asetuksen mukaisia ja pidetään voimassa

Voimassa pidetään ainoastaan Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 2. helmikuuta 1922 tekemä sopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa muodollisuuksia menettelyissä, joiden osapuolet ovat Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia henkilöitä.

Tämä sopimus on laajennettu koskemaan Kansanyhteisön maita ja Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisia alueita, joita 28. toukokuuta 2001 annettu asetus ei koske.

  • 21 artiklan 3 kohdan b alakohta: Ranskan muiden jäsenvaltioiden kanssa tekemät sopimukset ja järjestelyt, joiden tarkoituksena on helpottaa todisteiden vastaanottamista ja jotka ovat asetuksen mukaisia ja irtisanotaan myöhemmin

Seuraavat sopimukset on tarkoitus irtisanoa:

  1. Saksan kanssa 6. toukokuuta 1961 tehty sopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa siviilioikeudellisista menettelyistä 1. maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamista (4–7 artikla)
  2. Itävallan kanssa 27. helmikuuta 1979 tehty yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta ja oikeudellisesta yhteistyöstä siviilioikeudellisista menettelyistä 1. maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen täydentämiseksi (III jakso)
  3. Belgian kanssa keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tehty yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna 23. ja 30. elokuuta 1969 päivätyllä kirjeenvaihdolla (II jakso)
  4. Espanjan kanssa 19. helmikuuta 1968 tehty sopimus siviilioikeudellisista menettelyistä 1. maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen täydentämiseksi
  5. Italian kanssa 12. tammikuuta 1955 tehty yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta (IV osasto)
  6. Kirjeenvaihto Luxemburgin kanssa 23. heinäkuuta 1956

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 01/02/2019