Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Smigħ ta' xhieda - Franza


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Franza

Teħid ta’ Evidenza


L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgaruil-Ġermaniżl-IngliżKroatir-Rumen diġà ġew tradotti.

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Franza għażlet entità unika b’kompetenza nazzjonali, il-Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li jista’ jiġi kkuntattjat kif ġej :

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Faks : 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail : Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgaruil-Ġermaniżl-IngliżKroatir-Rumen diġà ġew tradotti.

Il-formoli jistgħu jiġu aċċettati biss bil-Franċiż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgaruil-Ġermaniżl-IngliżKroatir-Rumen diġà ġew tradotti.

L-applikazzjonijiet jistgħu jintbagħtu lill-qrati Franċiżi li ssirilhom it-talba bil-posta, bil-feks jew bl-email.

Madanakollu, l-applikazzjonijiet għal numru żgħir ta’ IMT li għad m’għandhomx indirizz elettroniku, iridu jintbagħtu bil-posta jew bil-feks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: il-Bulgaruil-Ġermaniżl-IngliżKroatir-Rumen diġà ġew tradotti.

  • Artikolu 21(3)(a) : Ftehim konklużi minn Franza, ma’ Stati Membri oħrajn, immirat biex jiffaċilita aktar il-kisba ta’ provi, u kompatibbli mar-Regolament, li se jinżamm

Se tinżamm biss il-Konvenzjoni Franko-Brittanika tat-2 ta’ Frar 1922, li tiffaċilita t-twettiq ta’ l-atti ta’ proċedura bejn il-persuni li għandhom ir-residenza fi Franza u fl-Ingilterra (il-kopja mehmuża fl-anness III).

Fil-fatt, din twesset għall-pajjiżi tal-Commonwealth u għat- territorji mbegħda tar-Renju Unit li magħhom ir-relazzjonijiet tagħna mhumiex koperti mir-Regolament tat-28 ta’ Mejju 2001.

  • Artikolu 21(3)(b) : Ftehim u arranġamenti konklużi minn Franza ma’ Stati Membri oħra, immirati biex jiffaċilitaw aktar il-kisba ta’ provi u kompatibbli mar-Regolament, li se jkunu ddenunzjati wara

Il-ftehim li se jiġi ddenunzjat, li l-kopja tiegħu tinsab mehmuża fl-anness IV, huwa dan :

  1. Il-ftehim mal-Ġermanja tas-6 ta’ Mejju 1961 dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ the Hague ta’ l-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-proċedura ċivili (artikoli 4 sa 7).
  2. Il-Konvenzjoni ma’ l-Awstrija tas-27 ta’ Frar 1979 dwar il-kooperazzjoni u l-assistenza ġudizzjarja miżjuda ma’ dik ta’ the Hague fl-1 ta’ Marzu 1954 dwar il-proċedura ċivili (Kapitolu III).
  3. Il-Konvenzjoni mal-Belġju dwar l-assistenza ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, kif ġiet immodifikata mill-iskambju ta’ ittri ta’ bejn it-23 u t-30 ta’ Awissu 1969 (Kapitou II).
  4. Il-ftehim ma’ Spanja tad-19 ta’ Frar 1968 miżjud ma’ dak ta’ the Hague fl-1 ta’ Marzu 1954, dwar il-proċedura ċivili.
  5. Il-Konvenzjoni ma’ l-Italja tat-12 ta’ Jannar 1955 dwar il-kooperazzjoni ġudizzjarja reċiproka (Titolu IV).
  6. L-iskambju ta’ ittri mal-Lussemburgu tat-23 ta’ Lulju 1956.

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 01/02/2019