Todisteiden vastaanottaminen - Ranska


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

3 artikla – Keskuselin

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ranskassa todisteiden vastanottamista koskevien pyyntöjen täytäntöönpano siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa kuuluu alioikeuksien (tribunal de grande instance) yksinomaiseen toimivaltaan.

Pyyntö todisteiden vastaanottamisesta esitetään alueellisesti toimivaltaiselle alioikeudelle.

Tiedot toimivaltaisen tuomioistuin määräytymisestä ja sen yhteystiedot ovat saatavilla Euroopan oikeusportaaliin sisältyvästä Euroopan oikeudellisesta kartastosta.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ranska on päättänyt nimittää yhden ainoan elimen, jolla on valtakunnallinen toimivalta. Tämä elin on oikeusministeriön alainen unionin oikeudesta, kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja siviiliasioissa annettavasta oikeusavusta vastaava yksikkö (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile, BDIP). Sen yhteystiedot ovat seuraavat:

Osoite:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Alioikeuksille ja Ranskan nimittämälle keskuselimelle toimitettavat lomakkeet on laadittava ranskaksi tai käännettävä ranskan kielelle.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Pyynnöt voidaan lähettää ranskalaisille tuomioistuimille ja keskuselimelle postitse, faksilla tai sähköpostilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faksi: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

21 artiklan 3 kohdan a alakohta: Ranskan muiden jäsenvaltioiden kanssa tekemät sopimukset, joiden tarkoituksena on helpottaa todisteiden vastaanottamista ja jotka ovat asetuksen mukaisia ja pidetään voimassa

Voimassa pidetään ainoastaan Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 2. helmikuuta 1922 tekemä sopimus, jonka tarkoituksena on helpottaa muodollisuuksia menettelyissä, joiden osapuolet ovat Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia henkilöitä.

Tämä sopimus on ulotettu koskemaan Kansanyhteisön maita ja Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisia alueita, joita 28. toukokuuta 2001 annettu asetus (EY) N:o 1206/2001 ei koske.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/05/2019