Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obţinerea de probe - Franţa


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Franţa

Obținerea de probe


Articolul 2 – Instanţe solicitate

Articolul 3 – Organismul central

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

Articolul 2 – Instanţe solicitate

În Franța, executarea cererilor de obținere a probelor în materie civilă și comercială este de competența exclusivă a instanțelor regionale (tribunaux de grande instance).

Instanța regională (tribunal de grande instance) cu competență teritorială este cea în a cărui rază teritorială se execută cererea de obținere a probelor.

Instanța competentă și datele de contact ale acesteia pot fi obținute accesând Atlasul Judiciar European de pe portalul e-justiție.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 3 – Organismul central

Franța a ales un singur organism cu responsabilitate națională, și anume Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (Biroul de dreptul Uniunii, de drept internațional privat și de asistență civilă) din cadrul Ministerului Justiției:

Adresă:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolul 5 – Limbile acceptate pentru completarea formularelor

Formularele trimise instanțelor regionale și organismului central francez trebuie să fie redactate sau traduse în limba franceză.

Articolul 6 – Mijloacele acceptate pentru transmiterea cererilor și a altor comunicări

Cererile pot fi trimise instanțelor regionale franceze și organismului central francez prin poștă, fax sau e-mail.

Articolul 17 – Organismul central sau autoritatea competentă (autoritățile competente) în materie de decizii privind îndeplinirea directă a unui act de cercetare

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Articolul 21 – Acordurile sau aranjamentele la care statele membre sunt părți și care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 21 alineatul (2)

• articolul 21 alineatul (3) litera (a): Acorduri încheiate de Franța cu alte state membre pentru facilitarea în continuare a obținerii de probe, compatibile cu regulamentul, care vor fi menținute

Se menține doar Convenția franco-britanică din 2 februarie 1922 de facilitare a efectuării actelor de procedură între persoanele care locuiesc în Franța și în Regatul Unit.

Convenția a fost extinsă la țările din Commonwealth și la teritoriile de peste mări ale Regatului Unit, întrucât rapoartele dintre aceste teritorii și Franța nu sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 10/05/2019