Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izvajanje dokazov - Francija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Pridobivanje dokazov


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 2 – Zaprošena sodišča

V Franciji so za izvrševanje zaprosil za pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah izključno pristojna okrožna sodišča.

Okrožno sodišče s krajevno pristojnostjo je tisto, v pristojnosti katerega je treba izvršiti zaprosilo za pridobivanje dokazov.

Pristojno sodišče in njegove kontaktne podatke je mogoče najti na Evropskem pravosodnem atlasu na spletišču e-pravosodja.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Francija je izbrala en sam organ z nacionalno pristojnostjo, to je Urad za pravo Unije, mednarodno zasebno pravo in sodelovanje v civilnih zadevah (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)) pri Ministrstvu za pravosodje:

Naslov:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: +33 (0)144776105
Telefaks: +33 (0)144776122
E-pošta: Povezava se odpre v novem oknuEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazci, ki se pošljejo okrožnim sodiščem ali francoskemu osrednjemu organu, morajo biti sestavljeni v francoščini ali prevedeni v francoščino.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko francoskim sodiščem ali francoskemu osrednjemu organu pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: +33 (0)144776105
Telefaks: +33 (0)144776122
E-pošta: Povezava se odpre v novem oknuEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 21(3)(a): od sporazumov, ki so združljivi z uredbo in jih je Francija sklenila z drugimi državami članicami z namenom dodatnega olajšanja pridobivanja dokazov, se ohrani le:

Konvencija med Francijo in Združenim kraljestvom z dne 2. februarja 1922 o olajšanju izvrševanja procesnih aktov med osebami, ki prebivajo v Franciji in v Veliki Britaniji.

Ta konvencija je bila dejansko razširjena na države Commonwealtha in čezmorska ozemlja Združenega kraljestva, saj odnosi med Francijo in njimi niso urejeni z Uredbo Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 21/05/2019