Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Smigħ ta' xhieda - Ungerija


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Ungerija

Teħid ta’ Evidenza


L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-aċċettazzjoni ta' talbiet għall-għajnuna legali fil-każ tat-teħid tal-evidenza taqa' taħt il-ġurisdizzjoni u l-kompetenza tal-qorti distrettwali (f'Budapest, il-Qorti Ċentrali Distrettwali ta' Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)) li fiż-żona tagħha

(a) il-persuna li għandha tinstema' tkun domiċiljata jew nomalment residenti fl-Ungerija,

(b) ikun jaqa' s-suġġett tal-ispezzjoni, jew

(c) ikun l-aktar prattiku li tkun tista' tittieħed l-evidenza, b'mod partikolari fejn diversi persuni li jkunu se jinstemgħu jkunu domiċiljati jew normalment residenti u/jew fejn diversi suġġetti tal-ispezzjoni jkunu jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni ta' diversi qrati.

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Fl-Ungerija, il-kompiti tal-korp ċentrali jitwettqu mill-ministru inkarigat mis-sistema ġudizzjarja.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Igazságügyi Minisztérium)

Id-Dipartiment tal-Liġi Internazzjonali Privata (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Indirizz: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Indirizz postali: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

Posta elettronika: nmfo@im.gov.hu

Lingwi: L-Ungeriż, il-Ġermaniż, l-Ingliż u l-Franċiż.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-qrati Ungeriżi jaċċettaw talbiet bl-Ungeriż, l-Ingliż jew il-Ġermaniż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Il-qrati Ungeriżi jaċċettaw talbiet bil-posta, bil-faks jew bil-posta elettronika.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Fl-Ungerija, il-kompiti tal-korp ċentrali jitwettqu mill-ministru inkarigat mis-sistema ġudizzjarja.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja (Igazságügyi Minisztérium)

Id-Dipartiment tal-Liġi Internazzjonali Privata (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Indirizz: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Indirizz postali: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

Posta elettronika: nmfo@im.gov.hu.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 11/01/2019