Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Przeprowadzanie dowodu - Węgry


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Węgry

Przeprowadzanie dowodu


Art. 2 – Sądy wezwane

Art. 3 – Jednostka centralna

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Art. 2 – Sądy wezwane

Sądem właściwym do rozpoznawania wniosków o pomoc prawną w zakresie przeprowadzenia dowodu jest sąd rejonowy – a w Budapeszcie: Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság) – w którego okręgu:

a) osoba, która ma być przesłuchana, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na Węgrzech;

b) do którego właściwości należy rozpatrywane zagadnienie prawne; bądź

c) przeprowadzenie dowodu będzie najbardziej praktyczne, w szczególności gdy osoby, które będą przesłuchane, mają w tym okręgu miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, lub w przypadku gdy kilka zagadnień należy do właściwość kilku sądów.

Art. 3 – Jednostka centralna

Na Węgrzech zadania organu centralnego są wykonywane przez ministra właściwego ds. wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium)

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Kossuth Lajos tér 2-4, 1055 Budapest

Adres pocztowy: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Języki: węgierski, niemiecki, angielski i francuski

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Węgierskie sądy przyjmują wnioski w języku węgierskim, angielskim lub niemieckim.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Węgierskie sądy przyjmują wnioski przesyłane drogą pocztową, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Na Węgrzech zadania organu centralnego są wykonywane przez ministra właściwego ds. wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości (Igazságügyi Minisztérium)

Departament Prawa Prywatnego Międzynarodowego (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adres: Kossuth Lajos tér 2-4, 1055 Budapest

Adres pocztowy: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Faks: +36 1 795 0463

E-mail: nmfo@im.gov.hu.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2019