Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izvajanje dokazov - Madžarska


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Pridobivanje dokazov


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Za odobritev zaprosil za pravno pomoč v zvezi z izvajanjem dokazov je pristojno okrožno sodišče (v Budimpešti osrednje okrožno sodišče Budima (Budai Központi Kerületi Bíróság), na območju katerega:

(a) ima oseba, ki mora biti zaslišana, stalno ali običajno prebivališče na Madžarskem;

(b) se nahaja predmet, ki ga je treba pregledati, ali

(c) se lahko dokazi najlažje izvedejo, zlasti če ima več oseb, ki morajo biti zaslišane, stalno ali običajno prebivališče na območju pristojnosti več sodišč in/ali se več predmetov, ki jih je treba pregledati, nahaja na območju pristojnosti več sodišč.

Člen 3 – Osrednji organ

Na Madžarskem naloge osrednjega organa opravlja minister, ki je pristojen za pravosodni sistem.

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budimpešta

Poštni naslov: Pf. 2, 1357 Budimpešta

Telefon: +36 1 795 6094

Telefaks: +36 1 795 0463

E-pošta: nmfo@im.gov.hu

Jeziki: madžarščina, nemščina, angleščina in francoščina.

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Madžarska sodišča sprejemajo zaprosila v madžarščini, angleščini ali nemščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Madžarska sodišča sprejemajo zaprosila, poslana po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Na Madžarskem naloge osrednjega organa opravlja minister, ki je pristojen za pravosodni sistem.

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budimpešta

Poštni naslov: Pf. 2, 1357 Budimpešta

Telefon: +36 1 795 6094

Telefaks: +36 1 795 0463

E-pošta: nmfo@im.gov.hu


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 11/01/2019