Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izvajanje dokazov - Irska


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Irska

Pridobivanje dokazov


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Sodišče, pristojno za pridobivanje dokazov v skladu s to uredbo:

District Court

1st Floor

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts

Dublin 7

Telefon: (+353-01) 888 6152

Telefaks: (+353-01) 878 3218

E-naslov: MaryO'Mara@courts.ie

Kontaktna oseba: Mary O'Mara

Krajevna pristojnost: nacionalna

(grofije Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ, ki sodiščem zagotavlja informacije in išče rešitve težav:

Courts Service

1st Floor

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts

Dublin 7

Telefon: (+353-01) 888 6152

Telefaks: (+353-01) 878 3218

E-naslov: MaryO'Mara@courts.ie

Krajevna pristojnost: nacionalna

(grofije Dublin, Louth, Meath, Westmeath, Offaly, Wicklow, Wexford, Longford, Laois, Kildare, Carlow, Kilkenny, Cork, Clare, Limerick, Tipperary, Waterford, Kerry, Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Leitrim, Donegal, Cavan, Monaghan).

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazci se sprejemajo samo v angleščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service

4th Floor Phoenix House

15 - 24 Phoenix St. North

Smithfield, Dublin 7

Telefon: (+353-01) 888 60 45 / (+353-01) 888 60 69

Telefaks: (+353-01) 888 60 63

E-naslov: PatMoynan@courts.ie

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Jih ni.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 21/12/2020