Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zajišťování důkazů - Litva


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Litva

Získávání důkazů


Článek 2 – Dožádané soudy

Článek 3 – Ústřední orgán

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Článek 2 – Dožádané soudy

Dožádané soudy jsou soudy prvního stupně: okresní soudy a ve zvláštních případech stanovených zákonem krajské soudy. Krajské soudy jednající jako soudy prvního stupně projednávají občanské spory:

1) v případě nároků převyšujících čtyřicet tři tisíc pět set eur, s výjimkou sporů souvisejících s rodinným právem, zaměstnaneckými vztahy nebo odškodněním za nemajetkovou újmu;

2) související s nemajetkovými autorskými právy;

3) související s právními vztahy vyplývajícími z veřejných nabídkových řízení;

4) související s úpadkem a restrukturalizací, s výjimkou případů souvisejících s úpadkem fyzických osob;

5) v nichž je jednou ze stran cizí stát;

6) o nároky související s povinným prodejem podílů (kapitálové podíly, účastnické podíly);

7) o nároky související s šetřením činnosti právnické osoby;

8) související s odškodněním majetkové a nemajetkové újmy při porušení zavedených práv pacientů;

9) další občanské spory, které ze zákona projednávají krajské soudy jakožto soudy prvního stupně.

Článek 3 – Ústřední orgán

Ústředním orgánem je Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky

the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.rastine@tm.lt

Článek 5 – Jazyky, které mohou být použity pro vyplňování formulářů

Kromě formulářů vyplněných litevsky přijímá Litevská republika i formuláře vyplněné anglicky či francouzsky.

Článek 6 – Možné prostředky předávání žádostí a ostatních sdělení

Žádosti o zajištění důkazů se přijímají poštou nebo faxem.

Článek 17 – Ústřední orgán nebo příslušný orgán pověřený rozhodováním o žádostech o přímé dokazování

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.rastine@tm.lt

Článek 21 – Dohody nebo ujednání, jejichž stranami jsou členské státy a jež splňují podmínky stanovené v čl. 21 odst. 2

Litva s členskými státy neuzavřela žádné dohody nebo ujednání na podporu dalšího zajišťování důkazů podle čl. 21 odst. 2.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 21/10/2019