Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bevisoptagelse - Litauen


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Litauen

Bevisindhentelse


Artikel 2 – anmodede ret

Artikel 3 – centralt organ

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Artikel 2 – anmodede ret

De anmodede retter er retterne i første instans: distriktsdomstolene og i de tilfælde, der er fastsat i lovgivningen, regionale domstole. Regionale domstole, der træffer afgørelse i første instans, behandler civile sager, der vedrører:

1) fordringer, der overstiger tre og fyrre tusinde fem hundrede euro, med undtagelse af sager vedrørende familieret, ansættelsesforhold eller erstatning for immateriel skade

2) retlige forhold vedrørende ideelle ophavsretlige rettigheder

3) retlige forhold, der opstår som følge af et civilt offentligt udbud

4) konkurs og omstrukturering, med undtagelse af sager vedrørende fysiske personers konkurs

5) sager, hvor en af parterne er en udenlandsk stat

6) fordringer vedrørende tvangssalg af aktier (renter, andele)

7) fordringer vedrørende en undersøgelse af en retlig enheds aktiviteter

8) erstatning for materiel og immateriel skade, der er i strid med etablerede patientrettigheder

9) andre civile sager, som regionale domstole i henhold til lovgivningen træffer afgørelse af i første instans.

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ er: Republikken Litauens justitsministerium

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimimo pr. 30
01104 Vilnius, Litauen

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Ud over litauisk accepterer Litauen formularer, der er udfyldt på engelsk eller fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Anmodninger om bevisoptagelse accepteres pr. brev og fax.

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimimo pr. 30
01104 Vilnius, Litauen

Telefon: +370 5 266 2984/ +370 5 266 29 38/ +370 5 266 29 42/ +370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40 / +370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Litauen har ikke indgået nogen aftaler eller arrangementer med medlemsstaterne med henblik på yderligere at lette bevisoptagelse, jf. artikel 21, stk. 2.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 21/10/2019