Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bevisoptagelse - Luxembourg


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Luxembourg

Bevisindhentelse


Artikel 3 – centralt organ

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

Artikel 3 – centralt organ

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: Link åbner i nyt vindueparquet.general@justice.etat.lu

Artikel 5 – sprog, der accepteres til brug for udfyldelse af formularerne

Luxembourg accepterer, at formularen udfyldes på tysk ud over på fransk.

Artikel 6 – måder, der accepteres ved fremsendelse af anmodninger og andre meddelelser

Fremsendelsesmåder, der accepteres af Luxembourg:

-          post

-          fax

Artikel 17 – centralt organ eller kompetent myndighed, der tager stilling til anmodninger om direkte bevisoptagelse

Det centrale organ er:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: Link åbner i nyt vindueparquet.general@justice.etat.lu

Artikel 21 – aftaler eller arrangementer, som medlemsstaterne er part i, og som opfylder betingelserne i artikel 21, stk. 2

  • Konventionen af 17. marts 1972 mellem Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Østrig som supplement til Haagerkonventionen af 1. marts 1954 vedrørende proceduren i civile sager.
  • Udveksling af erklæringer af 23. juli 1956 mellem Frankrig og Luxembourg vedrørende fremsendelse af forespørgsler.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 09/11/2020