Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bewijsopname - Luxemburg


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Luxemburg

Bewijsgaring


Artikel 3 – centraal orgaan

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Artikel 3 – centraal orgaan

Het centrale orgaan is:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefoon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Luxemburg aanvaardt dat het verzoekformulier in het Duits of het Frans wordt ingevuld.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Door Luxemburg aanvaarde wijzen van verzending:

- post

- fax

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Het centrale orgaan is:

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefoon: (352) 47 59 81-2336
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

  • Verdrag van 17 maart 1972 tussen het Groothertogdom Luxemburg en de Republiek Oostenrijk ter aanvulling van het Verdrag van Den Haag van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering.
  • Uitwisseling van verklaringen van 23 juli 1956 tussen Frankrijk en Luxemburg betreffende rogatoire commissies.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 09/11/2020