Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izvajanje dokazov - Luksemburg


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Pridobivanje dokazov


Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ je:

Generalno državno tožilstvo (Parquet Général)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: 352 4759812336
Telefaks: 352 470550
E-pošta: Povezava se odpre v novem oknuparquet.general@justice.etat.lu

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Luksemburg sprejema, da je obrazec vloge poleg francoščine lahko izpolnjen še v nemščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Sredstva prenosa, ki jih sprejema Luksemburg:

– po pošti

– po telefaksu

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Osrednji organ je:

Generalno državno tožilstvo (Parquet Général)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: 352 4759812336
Telefaks: 352 470550
E-pošta: Povezava se odpre v novem oknuparquet.general@justice.etat.lu

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

  • Dodatna konvencija z dne 17. marca 1972 med Velikim vojvodstvom Luksemburg in Republiko Avstrijo k Haaški konvenciji z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku.
  • Izmenjava izjav z dne 23. julija 1956 med Francijo in Luksemburgom o posredovanju zaprosila za pravno pomoč..

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020