Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Smigħ ta' xhieda - Olanda


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Събиране на доказателства


L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-isem u l-indirizz tal-korp ċentrali li għandu jwettaq il-ħidmiet imniżżla fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament huma li ġejjin:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 9723

Feks: 070 361 9715

Ir-Raad voor de Rechtspraak huwa l-uniku korp ċentrali u bħala tali huwa kompetenti għall-każijiet kollha biex iwettaq il-ħidmiet imniżżla fl-Artikolu 3 tar-Regolament.

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Skond l-Artikolu 5 tar-Regolament, il-lingwa l-oħra li biha jistgħu jiġi sottomessi t-talbiet hija l-Ingliż.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Id-dokumenti jistgħu jintbagħtu lill-qrati Olandiżi bil-feks.

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-isem u l-indirizz tal-korp kompetenti responsabbli li jieħu d-deċiżjonijiet dwar talbiet skond l-Artikolu 17 tar-Regolament huma li ġejjin:

Qorti distrettwali ta’ The Hague

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ The Hague

Postbus 20302, 2500 EH The Hague

Tel.: 070 381 3495

Feks: 070 381 1972

Il-Qorti Distrettwali ta’ The Hague hija l-unika awtorità kompetenti u bħala tali hija kompetenti għat-talbiet kollha skond l-Artikolu 17.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 21/03/2018