Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Todisteiden vastaanottaminen - Alankomaat


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Izvođenje dokaza


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

3 artikla – Keskuselin

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaisten tehtävien hoitamisesta vastaavan keskuselimen nimi ja osoite:

Raad voor de Rechtspraak

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Puhelin: 070 361 9723

Farsi: 070 361 9715

De Raad voor de Rechtspraak on ainoa keskuselin, minkä vuoksi se on kaikissa tapauksissa toimivaltainen hoitamaan asetuksen 3 artiklan mukaisia tehtäviä.

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Asetuksen 5 artiklan mukaisesti pyynnöt voidaan laatia myös englanniksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Asiakirjat voidaan lähettää Alankomaiden tuomioistuimiin faksilla.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Sen toimivaltaisen viranomaisen nimi ja osoite, joka asetuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastaa asetuksen 17 artiklan nojalla tehtyjä pyyntöjä koskevista päätöksistä:

’s-Gravenhagenin (Haagin) piirituomioistuin (Rechtbank ’s-Gravenhage)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage (Haag)

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Puhelin: 070 381 3495

Farsi: 070 381 1972

Haagin piirituomioistuin on ainoa toimivaltainen viranomainen, minkä vuoksi se on toimivaltainen kaikissa 17 artiklan nojalla tehtyjä pyyntöjä koskevissa asioissa.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 21/03/2018