Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Todisteiden vastaanottaminen - Portugali


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Portugali

Todisteiden vastaanottaminen


2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

3 artikla – Keskuselin

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

2 artikla – Pyynnön vastaanottava tuomioistuin

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artikla – Keskuselin

Asetuksen (EY) N:o 1206/2001 3 artiklan mukaisesti nimetty Portugalin keskuselin:

Direcção-Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT – 1990-097 LISBOA

Puh.: (351) 21 790 62 00 - (351) 21 790 62 23

Faksi: (351) 211545100/60

Sähköposti: correio@dgaj.mj.pt

Verkkosivut: http://www.dgaj.mj.pt/

5 artikla – Hyväksytyt kielet lomakkeiden täyttämistä varten

Vakiolomakkeet voi täyttää portugaliksi tai espanjaksi.

6 artikla – Pyyntöjen ja muiden ilmoitusten toimittamiseen hyväksytyt keinot

Pyynnöt ja muut viestit voi toimittaa:

- postitse

- faksilla

- telematiikan keinoin.

Kiireellisissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä:

- sähkeellä

- puhelimitse (asiaa koskeva kirjallinen viesti on toimitettava myöhemmin)

- muulla analogisella viestintävälineellä.

17 artikla – Välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevista pyynnöistä päättävä keskuselin tai toimivaltainen viranomainen

Keskuselin on toimivaltainen arvioimaan pyynnöt saada ottaa vastaan todisteita suoraan:

Direcção-Geral da Administração da Justiça (oikeushallinnon keskusvirasto)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

1990-097 LISBOA

Portugal

Puh.: (351) 21 790 62 00

Faksi: (351) 211545100/60

Sähköposti: correio@dgaj.mj.pt

Verkkosivut: http://www.dgaj.mj.pt/

21 artikla – 21 artiklan 2 kohdan mukaiset sopimukset tai järjestelyt, joiden osapuolia jäsenvaltiot ovat

Asetuksen (EY) N:o 1206/2001 21 artiklan 3 kohdan soveltamista varten toimitetaan jäljennökset Portugalin asetuksesta nro 14/98 (annettu 27.5.1998), ilmoituksesta 274/98 ja luettelosta nro 73/2000, joissa viitataan Portugalin ja Espanjan rikos- ja siviilioikeudellista yhteistyötä koskevaan sopimukseen (Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à Cooperação Judiciária em Matéria Penal e Civil).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 12/08/2019