Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Smigħ ta' xhieda - Portugall


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Portugall

Teħid ta’ Evidenza


L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

L-Artikolu 2 – Qrati li ssirilhom Talba

Ikklikkja fuq il-link hawn taħt biex tara l-awtoritajiet kollha kompetenti relatati ma' dan l-Artikolu.
Lista ta' awtoritajiet kompetenti

L-Artikolu 3 – Korp Ċentrali

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministratur tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacorreio@dgaj.mj.pt

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://dgaj.justica.gov.pt/

L-Artikolu 5 – Il-lingwi aċċettati għat-tlestija tal-formoli

Il-formoli standard iridu jimtlew bil-Portugiż jew bl-Ispanjol.

L-Artikolu 6 – Mezzi aċċettati għat-trażmissjoni tat-talbiet u komunikazzjonijiet oħra

Talbiet u komunikazzjonijiet oħrajn jistgħu jaslu:

bil-posta

b'faks

b'mezzi telematiċi

Dawn li ġejjin jistgħu jintużaw f'każijiet ta' urġenza:

telegramma

telefonata (segwita b'dokument miktub)

Mezzi ta’ komunikazzjoni analogi oħrajn

L-Artikolu 17 – Il-korp ċentrali jew l-awtorità(jiet) kompetenti responsabbli mid-deċiżjonijiet dwar talbiet għall-kumpilazzjoni diretti tax-xhieda

Il-korp ċentrali huwa l-awtorità kompetenti għall-valutazzjoni tat-talbiet għas-smigħ dirett tax-xhieda:

Id-Direttorat Ġenerali għall-Amministratur tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugal

Tel.: (351) 21 790 62 00

Faks: (351) 211545100/60

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacorreio@dgaj.mj.pt

Sit web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://dgaj.justica.gov.pt/

L-Artikolu 21 – Ftehimiet jew arranġamenti li tagħhom huma firmatarji l-Istati Membri u li huma konformi mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 21(2)

Għall-finijiet tal-Artikolu 21(3), hawn mehmużin kopji Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidatad-Digriet Nru 14/98 tas-27 ta' Mejju 1998, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Avviż 274/98 u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Lista Nru 73/2000, u kollha kemm huma jirreferu għall-Ftehim bejn ir-Repubblika tal-Portugall u r-Renju ta' Spanja dwar Kooperazzjoni Ġudizzjarja f'Materji Kriminali u Ċivili.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 08/03/2021