menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bewijsopname - Portugal


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Bewijsgaring


Artikel 2 – aangezochte gerecht

Artikel 3 – centraal orgaan

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Artikel 2 – aangezochte gerecht

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 3 – centraal orgaan

Het centrale orgaan dat door Portugal is aangewezen overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad:

Directoraat-Generaal Rechtspleging (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 Lissabon

Tel.: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Fax: +351 21 154 51 00

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikel 5 – talen die voor de invulling van de formulieren worden aanvaard

De talen die moeten worden gebruikt om de modelformulieren in te vullen: Portugees of Spaans.

Artikel 6 – wijze waarop de verzending van verzoeken en overige kennisgevingen kan plaatsvinden

Verzoeken en andere kennisgevingen kunnen worden verzonden naar:

Post

Fax

Telematische middelen

In geval van urgentie kunnen de volgende middelen worden gebruikt:

Telegram

Telefoon (gevolgd door een schriftelijke bevestiging)

Andere analoge communicatiemiddelen

Artikel 17 – centraal orgaan of autoriteit(en) bevoegd voor het nemen van besluiten over verzoeken om rechtstreekse bewijsverkrijging

Het centrale orgaan is de bevoegde autoriteit voor de behandeling van verzoeken tot rechtstreekse bewijsverkrijging:

Directoraat-Generaal Rechtspleging (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 Lissabon

Portugal

Tel.: +351 21 790 62 00

Fax: +351 21 154 51 00/60

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Website: http://www.dgaj.mj.pt/

Artikel 21 – overeenkomsten of regelingen waarbij de lidstaten partij zijn en die voldoen aan de voorwaarden van artikel 21, lid 2

Met het oog op de toepassing van artikel 21, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad is een kopie van Decreet nr. 14/98 van 27 mei, van Mededeling 274/98 en van Lijst nr. 73/2000 bijgevoegd, met verwijzing naar de Overeenkomst tussen de Republiek Portugal en het Koninkrijk Spanje betreffende de justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 12/08/2019