Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov - Portugalsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

článok 2 – dožiadané súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: +351 217906500 – +351 217906200/1

Fax: +351 211545116 – +351 211545100

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecorreio@dgaj.mj.pt

Webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgaj.justica.gov.pt/

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Vzorové formuláre musia byť vyplnené v portugalčine alebo španielčine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti a iné oznámenia sa môžu doručovať:

poštou

faxom

telematickými prostriedkami

Tieto spôsoby sa môžu použiť v naliehavých prípadoch:

telegram

telefonát (po ktorom nasleduje písomný dokument)

iné analogické komunikačné prostriedky

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Príslušným orgánom pre posudzovanie dožiadaní o priame dokazovanie je ústredný orgán:

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBOA

Portugalsko

Tel.: +351 217906200

Fax: +351 211545100/60

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecorreio@dgaj.mj.pt

Webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dgaj.justica.gov.pt/

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

V súlade s článkom 21 ods. 3 sú priložené kópie Odkaz sa zobrazí v novom oknedekrétu č. 14/98 z 27. mája 1998, Odkaz sa zobrazí v novom okneoznámenia 274/98Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznamu č. 73/2000, ktoré sa týkajú Dohody medzi Portugalskou republikou a Španielskym kráľovstvom o justičnej spolupráci v trestných a občianskych veciach.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/03/2021