Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izvajanje dokazov - Portugalska


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Portugalska

Pridobivanje dokazov


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 3 – Osrednji organ

Osrednji organ, ki ga je Portugalska imenovala v skladu s členom 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001:

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT-1990-097 LISBON

Telefon: +351 21 790 62 00, +351 21 790 62 23

Telefaks: +351 21 154 51 00

E-naslov: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: http://www.dgaj.mj.pt/

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Standardni obrazci se izpolnijo v portugalščini ali španščini.

Člen 6 – Sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila in druga sporočila se lahko prejmejo po:

pošti,

telefaksu in

telematskih sredstvih.

V nujnih primerih se lahko uporabijo:

telegram,

telefonski klic (sledi predložitev pisnega dokumenta) in

druga analogna komunikacijska sredstva.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Za presojo zaprosil za neposredno pridobivanje dokazov je pristojen osrednji organ:

Generalni direktorat za pravosodje (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Telefon: +351 21 790 62 00

Telefaks: +351 21 154 51 00/60

E-naslov: correio@dgaj.mj.pt

Spletišče: http://www.dgaj.mj.pt/

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Za namene člena 21(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 so priložene kopije uredbe št. 14/98 z dne 27. maja, obvestila št. 274/98 in seznama št. 73/2000 v zvezi s Sporazumom med Portugalsko republiko in Kraljevino Španijo o pravosodnem sodelovanju v kazenskih in civilnih zadevah.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 12/08/2019