Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Izvajanje dokazov - Slovenija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovenija

Pridobivanje dokazov


Člen 2 – Zaprošena sodišča

Člen 3 – Osrednji organ

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

Člen 2 – Zaprošena sodišča

Informacije dobite preko iskalnika po sodiščih.

Člen 3 – Osrednji organ

Centralni organ je Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386) 1 369 53 42

Fax: (386) 1 369 57 83

E-pošta: Povezava se odpre v novem oknugp.mp@gov.si

Člen 5 – Jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Slovenija bo sprejela obrazce izpolnjene v slovenskem in angleškem jeziku.

Člen 17 – Osrednji organ ali urad, pristojen za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SI-1000 Ljubljana

Slovenija

Tel.: (386) 1 369 53 42

Fax: (386) 1 369 57 83

E-pošta: Povezava se odpre v novem oknump@gov.si

Člen 21 – Sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 21(2)

  • Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah z dne 7. februarja 1994.

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 05/10/2018